Tijdens de ALV op 24 juni a.s. nemen we afscheid van Arnoud van Leuven, sinds januari 2020 ons bestuurlid. Hij heeft per 1 juli a.s. een functie buiten de kinderopvang en als zodanig komt zijn zetel vacant. Tijdens de ALV zullen we uitgebreid stil staan bij de bijdrage van Arnoud aan de BMK.

Nieuwe vacature, BMK zoekt bestuurslid

Met het vertrek van Arnoud komt er een nieuwe vacature binnen het bestuur van de BMK voor de resterende benoemingsperiode van anderhalf jaar. Daarvoor hebben we een algemene vacaturetekst opgesteld. Interesse om op landelijk niveau mee te werken en mee te denken en mede te bepalen welke koers de BMK vaart richting haar stip op de horizon ? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar Richard van Dam, bestuurssecretaris op vandam@bmko.nl. Heb je vragen? Stel ze hem.

Je gegevens worden gedeeld met de verkiezingscommissie bestaande uit o.a. Loes Ypma (voorzitter BMK) en Annet van Zon (bestuurslid, bestuurder bij Spring Kinderopvang). Een gesprek met deze commissie maakt deel uit van de procedure. Het streven is om op 24 juni een nieuw bestuurslid te kiezen en te benoemen die per 1 juli aan de slag kan.

Deel dit nieuwsbericht