Vandaag 26 februari, presenteerde de commissie Fraudebeleid en Dienstverlening haar rapport ‘Blind voor mens en recht’ in de Tweede Kamer.

BMK reactie op de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport.

  • Wij herkennen de problemen die aangekaart worden.
    Zo stelt de commissie in haar rapport: “Toon politiek lef en schaf het toeslagenstelsel af, met oog voor de belangen van mensen op de korte termijn. Maak een gezamenlijke politieke keuze over de toekomst van toeslagen en zorg voor een uitvoerings- en transitieplan dat de nadelen in de tussenliggende periode beperkt. De grootste urgentie zit bij het aanpassen van de kinderopvangtoeslag door het dynamische karakter en de grote bedragen die teruggevorderd kunnen worden. Zorg er in de tussentijd voor dat mensen zo min mogelijk last ervaren van de nadelen van de voorschotfinanciering, door met directe financiering te werken.”
  • Ook door diverse onderzoeken voorafgaand aan deze enquête is de afgelopen jaren steeds beter zicht gekomen op wat zich heeft afgespeeld in het toeslagenschandaal rond de Kinderopvangtoeslag.
  • De risico’s die in het rapport genoemd worden en de problemen die hieruit voortvloeien, kunnen opgelost worden door een beter en eenvoudiger kinderopvangstelsel voor ouders.
  • De kinderopvangsector wil gezamenlijk en in samenwerking met de overheid toewerken naar een systeem waarin ouders niet langer geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen. Een systeem dat begrijpelijk is voor ouders, eenvoudig en betrouwbaar is en simpel in de uitvoering.
  • Het demissionaire kabinet heeft 2,7 miljard euro begroot en toegezegd aan ouders om kinderopvang betaalbaar en toegankelijk te maken. Daarom is het belangrijk dat dit geld veiliggesteld wordt en ten goede komt aan de verbetering van het kinderopvangstelsel.

 Lees het rapport ‘Blind voor mens en recht‘ online

Deel dit nieuwsbericht