Gegevens verloren door brand in januari 2019

Op 15 maart stuurde VeiligheidNL een email aan haar klanten over de brand die begin januari in hun datacentrum woedde en alle gegevens verwoestte. In de email geeft VeiligheidNL aan dat zij (nog steeds) bereid is om verloren data opnieuw in te voeren voor klanten. Ter compensatie van het ongemak biedt zij voor 2019 een korting aan van 25% op de jaarlijkse gebruikskosten. Ook meldt VeiligheidNL dat zij géén aansprakelijkheid aanvaardt voor het verloren gaan van de gegevens en eventuele daaruit voortvloeiende kosten of schade.

Juridisch advies omtrent aansprakelijkheid

Echter, zoals wij onze leden in ons bericht van 15 januari lieten weten, heeft de BMK juridisch advies ingewonnen over een mogelijke aansprakelijkheidsclaim tegenover VeiligheidNL.Wij vinden dat organisaties er op mogen vertrouwen dat VeiligheidNL op een deugdelijke wijze voor een back-up van alle gegevens zorgt. Dit bleek echter niet het geval omdat de back-up naast de oorspronkelijke gegevens werd bewaard.

Werkt een organisatie met de Risicomonitor, dan adviseren wij om je juridisch te laten informeren over een schadeclaim tegenover VeiligheidNL. Laat de dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst, in combinatie met de algemene voorwaarden, juridisch controleren op aansprakelijkheid. Indien er, naast de dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst, tevens onderlinge afspraken zijn gemaakt met VeiligheidNL over de waarborging van de back-up, kan dat ook worden gebruikt voor een mogelijke tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door VeiligheidNL. Hierdoor sta je als kinderopvangorganisatie sterker. Je dient als kinderopvanglocatie vervolgens zelf aannemelijk te maken wat de omvang van de directe schade is. Aan de hand hiervan kan een brief met een aansprakelijkheidsstelling worden opgesteld voor de schade die jij als kinderopvangorganisatie lijdt.

Voorbeeldbrief schadeclaim

Om leden hierin te ondersteunen heeft de BMK een voorbeeldbrief opgesteld waar in algemene lijnen de inhoud van een dergelijke brief wordt geschetst.
Let op: hieraan kunnen geen rechten worden ontleend omdat de BMK niet op individueel niveau de inhoud van alle overeenkomsten en afspraken kent. Wij adviseren dan ook om beroep te doen op een rechtsbijstandsverzekering of een in house-jurist/advocaat om volledig geïnformeerd te worden.

Deel dit nieuwsbericht