Op 29 november j.l. stuurde Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie. Het kabinet versterkt het onderwijskansenbeleid en heeft hiervoor structureel €170 miljoen extra beschikbaar gesteld. Daarnaast gaat Slob in op de monitoring en evaluatie van de versterking van de voorschoolse educatie. Dit zegde hij toe in het Algemeen Overleg van 17 mei 2018.

Deel dit nieuwsbericht