Wat is niet-groepsgebonden werk in kinderopvang precies? Hoeveel uren zijn er voor niet-groepsgebonden werk? Hoe bereken je dit aantal? Dit zijn de vragen die de meeste kinderopvangorganisaties en medewerkers bezighouden. De brochure biedt antwoord op deze vragen. En via voorbeelden wordt een handvat geboden hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan een ondernemingsregeling voor niet-groepsgebonden werk. De brochure vormt géén onderdeel van de Cao Kinderopvang. De afspraken in de cao zijn leidend.

In de cao zijn afspraken opgenomen over hoeveel uur er per vestiging minimaal beschikbaar moet zijn voor niet-groepsgebonden werkzaamheden. Hoe deze uren verdeeld worden en welke werkzaamheden in jouw organisatie als niet-groepsgebonden uren aangemerkt worden, is maatwerk. Iedere werkgever moet in goed overleg met de medezeggenschap afspraken maken over niet-groepsgebonden werk. Hoe dit precies werkt staat duidelijk uitgelegd in de brochure.

Cao-partijen in kinderopvang vinden het belangrijk om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Eén van de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt om de werkdruk te verminderen is voldoende tijd vrij te maken voor niet-groepsgebonden werk. De uitvoering van deze afspraken leidt in de praktijk tot vragen. Daarom hebben cao-partijen afgesproken om een brochure te maken. Om de cao-afspraken toe te lichten en te verduidelijken. En met voorbeelden inspiratie te bieden. Voor alle verschillende soorten organisaties in kinderopvang.

Download de brochure: Minder werkdruk door voldoende tijd voor niet-groepsgebonden werk

Deel dit nieuwsbericht