De BSO blijft voorlopig gesloten, uiteraard met uitzondering van de noodopvang. Hoewel niet onverwacht toch een teleurstelling voor ouders en aanbieders van BSO. Er is nog geen duidelijkheid over de datum waarop de BSO wel weer volledig open kan. Het eerstvolgende informatiemoment in de vorm van een persconferentie  is 8 maart a.s.

Argumentatie & redenering

Het kabinet volgt bij het besluit om de BSO gesloten te houden de argumentatie van het OMT. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Op basis van deze redenering heeft het kabinet dus besloten vooralsnog de BSO nog niet te openen voor alle kinderen.

Daarbij is helaas geen mogelijkheid voor maatwerk: het is een generieke maatregel die voor de hele BSO geldt. Ongeacht of er op een BSO kinderen van één school of meerdere scholen worden opgevangen. En ongeacht of het een buiten-BSO is of een BSO die in een schoolgebouw is gevestigd.

De compensatieregeling zoals deze bekend is, voor ouders die nu geen gebruik van hun BSO kunnen maken, blijft doorlopen.

Meldpunt Quarantaine

Op de website vind je de knop om een online een melding te maken als kinderen of PM-ers in quarantaine moeten.  Zo kunnen we monitoren hoe uitvoerbaar het beleid is, en bijvoorbeeld hoeveel kinderen er daadwerkelijk in quarantaine moeten.

Jullie input gebruiken we voor onze gesprekken met de ministeries. Zij stellen onze cijfers ook altijd zeer op prijs! Uitdrukkelijk verzoek is om iedere keer als er een groep kinderen of PM-ers in quarantaine moet, het meldformulier opnieuw in te vullen.

Meldingen doe je hier

Vraag om onderzoek besmettingen op BSO

Doordat de BSO nog gesloten blijft komen meer ouders in de knel. In de noodopvang loopt de bezetting vaak op tot boven de 50% en worden ook kinderen van verschillende scholen op één locatie opgevangen. Toch zijn er geen aanwijzingen dat dit extra besmettingen tot gevolg heeft.

BOinK heeft in het licht van de argumentatie van het OMT, voortdurend aangedrongen op onderzoek naar (het verloop van) besmettingen op de BSO waar nu noodopvang wordt geboden. De branchepartijen ondersteunen dit verzoek.

Deel dit nieuwsbericht