Per 1 januari 2024 treedt een regeling in werking die de huidige regeling Bijzondere Bromfiets 2019 vervangt. Na een transitie periode van 2 jaar wordt de deze regeling vervangen door de Nationale Typegoedkeur regeling. Hieronder lees je wat dit betekent voor de BSO bus(sen) en het gebruik hiervan na 31 december 2025.

De BSO Bus en toekomstig gebruik
Voertuigen die als BSO Bus geleverd worden, blijven onder de vereisten van de regeling Bijzondere Bromfietsen 2019 actief. Wel moeten deze voortdurend blijven voldoen aan de Permanente Eisen zoals gesteld in Regeling Voertuigen voor de Bijzondere Bromfiets. Tijdens het onderhoud aan de BSO Bus wordt er gecontroleerd op o.a. deze permanente eisen. De BSO Bus kan op deze manier tot het einde van de levensduur in gebruik blijven.

Tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025 wordt de BSO Bus geregistreerd op naam van de organisatie die deze in bezit heeft. Deze kentekenverplichting (waarover we 6 november jl. gemaild hebben) zorgt voor eenheid en duidelijkheid met betrekking het gebruik op de weg en de verzekeringsplicht van de BSO Bus.

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouder in de Kinderopvang (BOinK) hebben aanvullende afspraken gemaakt over het gebruik van de BSO Bus met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Via het gezamenlijk afgesloten convenant is het mogelijk geworden om in plaats van 8 kinderen, 10 kinderen te vervoeren met de BSO Bus.

Nationale Typegoedkeurvoertuigen
Producenten van Bijzondere Bromfietsen hebben tot eind 2025 de tijd om een Nationale Typegoedkeur te verkrijgen voor een voertuig. De regeling is een doorontwikkeling van de huidige regels. De veranderingen zijn gericht op de werkwijze. Het eerder genoemde convenant is niet van toepassing op nationale typegoedkeurvoertuigen. Dus het maximale aantal passagiers is 8. Ook voor andere licht gemotoriseerde voertuigen zoals bakfietsen gaat deze norm gelden.

De voertuigen onder deze nieuwe regels worden bij aanschaf, voor levering, op kenteken gezet en tenaamgesteld (net zoals dat bij auto’s gebeurt).

Achtergronden Bijzondere Bromfiets naar Nationale Typegoedkeur
In 2011 is de regeling Bijzondere Bromfietsen in werking getreden. Via deze regeling kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluiten een Bijzondere Bromfiets ‘aan te wijzen’ en via een beschikking toelating geven voor gebruik op de openbare weg.

Na het ongeval met de Stint in Oss in 2018 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek gedaan naar  de wijze waarop licht gemotoriseerde voertuigen zoals de Stint op de weg komen en op welke wijze daarmee de veiligheid van deze voertuigen geborgd wordt. Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is een verandering in de werkwijze van goedkeuring. Via deze link Veilig toelaten op de weg is het rapport terug te vinden. In ieder geval wordt de goedkeuringsinstantie de RDW en ligt dit niet meer bij het ministerie van I&W.

Samenvattend
Voor de overgang van de Bijzondere Bromfiets naar Nationale Typegoedkeur is er geen actie nodig voor eigenaren van de BSO Bus. Rondom de kentekening van de BSO Bus zal er (administratieve) actie nodig zijn. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren je daarover en we ondersteunen en begeleiden de processen zoals je van ons gewend bent.

Bij vragen neem contact op met Stint Urban Mobility: 030 – 4100 136 of info@stint.nl

www.stintum.com

Deel dit nieuwsbericht