Zoals dinsdag (13 april) bekend is gemaakt, gaan vanaf maandag 19 april ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open, nadat op 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs volledig open zijn gegaan. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden er wel aanvullende maatregelen genomen.

Maatregelen om besmetting en quarantaine tegen te gaan
Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat het aantal besmettingen beperkt blijft en áls er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

Voor de volledige heropening van de BSO’s worden houders daarom dringend geadviseerd een locatie-specifiek plan op te stellen waarin zij beschrijven welke aanvullende maatregelen worden getroffen. De brancheorganisaties kinderopvang hebben in samenspraak met SZW een handreiking opgesteld die houders daarvoor kunnen gebruiken.

Opening BSO is sluitstuk van opening scholen en kinderopvang
Nadat eerder al de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs open gingen, kunnen nu ook de BSO’s veilig en verantwoord open. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus. Daarom hebben de drie samenwerkende branchepartijen BK, BMK en BOinK, zich de afgelopen weken hard gemaakt voor een maatwerkoplossing voor een verantwoorde en uitvoerbare openstelling.

Noodopvang stopt en compensatie data ouders bekend
Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, stopt ook de noodopvang op de BSO per 19 april. De Belastingdienst/Toeslagen en de SVB zullen alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.

Download het bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Download de Handreiking voor het Locatie Specifieke plan – BSO

Download hier de laatste versie van het Protocol Kinderopvang (versie 13 april)

Informatie Rijksoverheid: www.veranderingenkinderopvang.nl

Deel dit nieuwsbericht