De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de bonden zijn het op alle punten eens. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) haakt af op minimum regeling voor taakuren.

Het is helaas niet gelukt om tot een nieuwe CAO Kinderopvang te komen. Ondanks de overeenstemming op nagenoeg alle punten, bleek het niet mogelijk om het eens te worden over het punt van de niet-groepsgebonden uren (taakuren). Op dit moment is in de CAO Kinderopvang opgenomen dat de werkgever met de OR of PVT (of bij het ontbreken daarvan met het personeel) in een ondernemingsregeling moet vastleggen welke activiteiten niet gelijktijdig gecombineerd kunnen worden met groepsgebonden werkzaamheden en op welke wijze voor die werkzaamheden apart arbeidstijd beschikbaar is.

Taakuren

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang staat voor goed werkgeverschap en kwaliteit. Het opnemen van een minimum aan niet-groepsgebonden uren in de CAO Kinderopvang draagt hieraan bij en voorkomt ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Niet-groepsgebonden uren zijn kort gezegd uren die behoren tot de functie van de pedagogisch medewerker (zoals beschreven in de CAO) maar die dienen te worden uitgevoerd buiten de groep dan wel binnen de groep maar in dat geval niet meetellend voor de vaststelling van de BKR. Denk hierbij aan teamoverleg, ouderavonden, kindbesprekingen, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken.

Minimumregeling

Het opnemen van een minimum heeft de voorkeur van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Ook de bonden willen een minimum. Een minimum is voor de BK echter onbespreekbaar en daarom is het niet mogelijk om tot een CAO te komen. De BK wil namelijk de regelingen die organisaties nu al hebben handhaven ook als dit een marginale regeling is van een paar uur per fte per jaar. Dat kan betekenen dat pedagogisch medewerkers  de taken die zij verplicht zijn te doen buiten de groepsuren, niet naar behoren kunnen doen. Alle organisaties die nog geen regeling hebben vast gesteld op het gebied van in te zetten niet-groepsgebonden uren krijgen van de BK een verplichte minimumregeling. Zo wordt de ene organisatie benadeeld ten opzichte van de andere.

BMK visie

Hier konden de leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang niet mee instemmen omdat er zo concurrentie gaat ontstaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dit terwijl het principe van een CAO is om concurrentie op arbeidsvoorwaarden uit te sluiten. Bovendien zien we als Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang het beschikbaar zijn van een voldoende aantal niet-groepsgebonden uren als een impuls voor de kwaliteit. Wij vinden het vanzelfsprekend, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, dat de pedagogisch medewerkers voldoende tijd en salaris krijgen om hun functie naar behoren uit te kunnen voeren.

 

 

Deel dit nieuwsbericht