Zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van 29 april is de tekst van de nieuwe cao beschikbaar. De cao is op 1 mei 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd en cao-partijen hebben algemeenverbindendverklaring (avv) aangevraagd voor de cao. In de nieuwe cao zijn de afspraken uit het cao-akkoord verwerkt. Een aantal afspraken zullen cao partijen binnen het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) verder uitwerken. Zo is bijvoorbeeld afgesproken projecten te starten voor ontwikkeling van een beroepscode en een visie op beroepsontwikkeling, en wordt de werkgroep functiedifferentiatie voortgezet.

Nieuwe cao in begrijpelijke taal
Bij een aantrekkelijke branche hoort ook een aantrekkelijke cao. Dit betekent naast goede afspraken ook een duidelijke en begrijpelijke cao. Vanuit dit uitgangspunt is de gehele cao doorgenomen en herschreven in begrijpelijke taal. Met deze herschrijving is de cao niet inhoudelijk gewijzigd. Voor een betere aansluiting bij het merendeel van de medewerkers in de kinderopvang wordt in de cao gesproken over ‘ze’, ‘zij’ en ‘haar’ als naar de medewerker wordt verwezen. Maar natuurlijk worden hiermee alle medewerkers bedoeld.

Met het herschrijven van de cao zijn, zoals gezegd, geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Mochten er toch interpretatieverschillen zijn over artikelen in de cao, dan is de tekst van het oude artikel leidend. Dit geldt uiteraard alleen voor zover het betreffende artikel niet gewijzigd is vanwege het cao-akkoord.

Beter overzicht kwalificatie-eisen
De kwalificatie-eisen waren opgenomen in het functieboek, bijlage 12. Daardoor waren deze moeilijk vindbaar. Vanwege het streven naar een duidelijke cao zijn de kwalificatie-eisen daarom uit het functieboek gehaald en in een afzonderlijke bijlage opgenomen, bijlage 13. Bij de functies waarvoor een kwalificatie-eis geldt, wordt in het functieboek verwezen naar deze bijlage. Inhoudelijk is hiermee niets gewijzigd, het geeft alleen meer overzicht.

Besluiten tot verruiming kwalificatie- eisen
Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op 4 februari 2019, 3 juni 2019, 4 december 2019 en 23 april 2020 besluiten genomen over de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerkers. De besluiten zijn opgenomen in de cao Kinderopvang 2020-2021.

Salarisschalen 2020-2021
De nieuwe salarisschalen zijn inmiddels ook gereed. Deze kan je hieronder vinden.

Cao app
De cao Kinderopvang 2020-2021 zal zo snel mogelijk opgenomen worden in de app Cao Kinderopvang. Naar verwachting zal de geactualiseerde app in de week van 11 mei beschikbaar zijn. Download de app Cao Kinderopvang in de Appstore of Playstore

Overgangsregeling peuterspeelzaalwerk
Ook hebben de leden van de cao-partijen kinderopvang en de leden van de cao-partijen sociaal werk ingestemd met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao Kinderopvang. Dit akkoord wordt nu uitgewerkt en zal op een later moment worden toegevoegd aan de cao Kinderopvang

DOWNLOADS

Cao Kinderopvang 2020-2021 PDF

Cao-akkoord Kinderopvang 2020-2021 PDF

Salarisschalen cao Kinderopvang 2020-2021 PDF

Functieboek cao Kinderopvang 2020-2021 PDF

Kwalificatie-eisen cao Kinderopvang 2020-2021 PDF

Besluit aanvulling diplomalijsten kwalificatie-eisen 23 april 2020 PDF

Cao- akkoord overgangsregeling peuterspeelzaalwerk 2020-2021 PDF

 

Deel dit nieuwsbericht