CCI Seminar: Ieder kind hoort erbij! Woensdag 18 november 2020, 13.30 – 17.00 uur

”Diversiteit respecteren en uitsluiting tegengaan”

Het protest tegen een discriminerende samenleving krijgt momenteel veel aandacht. Wat betekent dit voor de kinderopvang?

Bij discriminatie denken we meestal aan oudere kinderen. Toch krijgen ook jonge kinderen te maken met discriminatie en vooroordelen, van en over elkaar evenals van en over opvoeders. Deze discriminatie kan zowel hun identiteitsontwikkeling beïnvloeden als hun welbevinden en hun motivatie tot leren. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd te praten over gelijkwaardigheid en over verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Want omgaan met diversiteit begint met het zoeken van verbinding en het zoeken naar omgaan met overeenkomsten.

Het doel van dit seminar is: inzicht verkrijgen in de gevolgen van discriminatie bij kinderen en handvatten krijgen voor pedagogisch beleid en praktijk in de kinderopvang om op te voeden zonder vooroordelen en met respect voor diversiteit.

Daarvoor stellen we de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we discriminatie en uitsluiting bij kinderen tegengaan?
  • Wat zijn de gevolgen van vooroordelen en discriminatie voor jonge kinderen? Wat zegt onderzoek?
  • Hoe kunnen professionals in de kinderopvang en basisonderwijs omgaan met vooroordelen en discriminatie en hoe kunnen zij respect voor diversiteit stimuleren?
  • Welke richtlijnen zijn aan te geven voor beleid en praktijk?

Sprekers / programma
Het programma begint met de bijdrage van Kinderwelten uit Berlijn dat vanuit een theoretisch onderbouwde visie een pedagogische methode heeft ontwikkeld om discriminatie en uitsluiting bij kinderen tegen te gaan. Vervolgens zullen we met behulp van wetenschappelijk onderzoek  ons eigen pedagogisch normatieve kader tegen het licht houden. En tenslotte komen voorbeelden uit Nederland aan bod die praktische handvatten bieden voor de pedagogische praktijk.

  • Introductie in het thema door Anke van Keulen, voorzitter Child Care International en partner in Bureau MUTANT.
  • Kindercentra verbonden aan Kinderwelten in Berlijn hebben al jaren ervaring met het in praktijk brengen van respect voor diversiteit met kinderen, ouders en medewerkers. Zij werken met de methodiek Vorurteilsbewüste Erziehung (opvoeden zonder vooroordelen). Zij zullen hun praktijk en de daarbij behorende theorie en methodiek presenteren. Gabriela Koné (verantwoordelijk voor media- en materiaalontwikkeling) en Adalca Tomás (trainer) geven een presentatie via een videoverbinding, waarbij ook vragen gesteld kunnen worden.
  • Wat zegt onderzoek over discriminatie bij jonge kinderen? En hoe beïnvloeden de eigen waarden en normen het pedagogisch handelen? Saskia van Schaik is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar cultuur en opvoeding en ontwikkeling.
  • Kinderopvang Ludens in Utrecht voert  een diversiteitsbeleid ten aanzien van kinderen, ouders en personeel. Jitske Rienstra, beleidsmedewerker pedagogiek, presenteert: ‘We zijn allemaal anders. Pedagogisch beleid en praktijk bij kinderopvang Ludens’.

Doelgroep
Alle mensen die betrokken zijn bij de inhoudelijke vormgeving van de opvang, ontwikkeling en onderwijs aan kinderen van 0 tot 6 jaar: managers en bestuurders, pedagogen, pedagogisch coaches, directeuren basisscholen, onderbouwcoördinatoren, IB’ers, onderzoekers en adviseurs.

Praktisch
Datum: woensdag 18 november 2020, 14:00 – 17.00 (inloop vanaf 13:30 uur)
Locatie: Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
(Routebeschrijving onderaan deze pagina: dezalenvanzeven.nl/vergaderen-utrecht/)
Voertaal: deels Engels
Corona: In verband met corona is het aantal deelnemers in de zaal beperkt tot 30.
We bieden de mogelijkheid het seminar fysiek of via livestream te volgen. Via livestream kunnen ook vragen aan de sprekers worden gesteld.
Kosten € 75,– incl btw. Omdat de deelnemers die fysiek aanwezig zijn, de moeite nemen om te reizen in deze tijd, en vanwege de bijkomende kosten voor adequate technologie, hebben we gekozen voor één prijs ongeacht fysieke aanwezigheid of livestream.

Inschrijven op: Inschrijfformulier

Deel dit nieuwsbericht