Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  blijkt dat er tot en met het derde kwartaal van 2016 groei in het gebruik van kinderopvang is geweest. Wel is er in het derde kwartaal een afname van het gebruik geweest ten opzichte van het tweede kwartaal 2016, waarschijnlijk door seizoenseffecten. Het ministerie heeft in een overzicht cijfers over het gebruik van kinderopvang, arbeidsparticipatie, locaties kinderopvang en gemiddelde uurprijzen gepubliceerd.

 

Groei gebruik 2016 ten opzichte van 2015

Uit de cijfers van het ministerie van SZW komt naar voren dat het gebruik van kinderopvang in alle opvangsoorten in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Wel vond een zeer lichte daling plaats van het tweede op het derde kwartaal in 2016 plaats. Seizoenseffecten (zomerperiode waarin oudere kinderen stoppen met buitenschoolse opvang, wanneer zij in september naar de middelbare school gaan) liggen hier waarschijnlijk aan ten grondslag, zo meldt het ministerie. Positief opvallend is dat het gebruik van kinderopvang (in uren per kind) van het tweede op het derde kwartaal wél is toegenomen.

 

De grootste groei kwam ten goede aan de buitenschoolse opvang, maar ook in de dagopvang was een behoorlijke groei te bemerken. De aantrekkende vraag naar kinderopvang is positief voor de sector en het bereik van kinderen.

Gestegen arbeidsparticipatie en aantal locaties

Ook de arbeidsparticipatie is gestegen volgens de cijfers van SZW. De aantrekkende economie heeft ook bij (jonge) vrouwen een positieve effecten ten aanzien van hun arbeidsparticipatie.

Ook het aantal locaties in de kinderopvang is gestegen. Met name het aantal locaties dagopvang steeg. Naar alle waarschijnlijkheid is een groot deel hiervan een tot dagopvang omgevormde peuterspeelzaal.

 

De cijfers zijn hier te vinden.

Deel dit nieuwsbericht