Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang. Het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang nam in het tweede kwartaal van 2020 met 3.000 af ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor het eerst in jaren is er geen sprake van toename, blijkt uit de tweede kwartaalrapportage kinderopvang.

Download de cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2020

Deel dit nieuwsbericht