Lees het bericht van de Rijksoverheid (2 september 2020)

Begroting SZW: 8,5 miljoen gereserveerd
Op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is inmiddels €8,5 miljoen gereserveerd voor ouders die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hun betaalde kinderopvang tijdens de coronasluiting.

De begroting van het ministerie van SZW voor het lopende jaar (2020) is aangepast. Er staat nu bij artikel 7 ‘kinderopvang’ dat de uitgaven met 8,5 miljoen worden verhoogd. Dit bedrag is voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen (dat wil zeggen: ouders die niet vanuit de gemeente vergoeding voor kinderopvang ontvangen). Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Het zal ongetwijfeld nog een aantal maanden duren voordat de betreffende ouders het geld op hun rekening ontvangen.

Meldpunt voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag
BOinK, gesteund door Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), is in april gestart met een actie voor ouders voor wie geen compensatie was geregeld en heeft een Meldpunt voor hen in het leven geroepen waar de ouders van 3.700 kinderen zich hebben gemeld. Aan het uitblijven van de compensatie voor deze ouders is door verschillende media aandacht besteed. Ook zijn hier Kamervragen over gesteld. We gaan er vanuit dat er nu snel wordt begonnen met de invulling van de regeling. We danken alle ouders die hun facturen hebben door betaald dit voorjaar en de ouders die zich bij het Meldpunt hebben gemeld, voor hun vertrouwen.

Nog actie vereist
De compensatie zal op aanvraag van ouders worden uitgekeerd. De ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen zijn bij het ministerie van SZW immers niet bekend als afnemer van kinderopvang. Hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat weten we nog niet. We zullen de ouders die zich bij ons hebben gemeld daarover informeren zodra het bekend is. Daarnaast zullen BMK en BK hun achterban over de ze regeling informeren. Ouders die nog geen compensatie voor de eigen bijdrage voor kinderopvang hebben ontvangen kunnen zich nog steeds bij BOinK melden zodat BOinK ook hen op de hoogte kan houden. Een aantal aanbieders van kinderopvang waren al overgegaan tot het terugbetalen van de door ouders betaalde facturen, waarbij met de ouders de afspraak is gemaakt dat wanneer zij alsnog door de overheid worden gecompenseerd zij dit bedrag weer aan hun kinderopvangaanbieder terugbetalen.

Al compensatie uitgekeerd
De ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben al compensatie ontvangen voor de door hun betaalde eigen bijdrage. Deze vergoeding is uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook de veelgestelde vragen (FAQ) over de (uitbetaling van) de compensatie.

 

Deel dit nieuwsbericht