Compensatie tot maximum uurtarief (binnen-fiscaal deel)

De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang (0-4 jaar), bso en gastouderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Compensatie boven het maximum uurtarief (boven-fiscaal deel)

  • Kdv en gastouderopvang

De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.

  • Bso

In principe vervalt deze boven-fiscale compensatie ook voor ouders met kinderen in de bso.
Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan kan de ondernemer -op verzoek van de ouder- de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug betalen.

Deel dit nieuwsbericht