De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indexeert jaarlijks de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Door de indexatie loopt de kinderopvangtoeslag in de pas met de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling in de economie, zodat deze ontwikkelingen via de kinderopvangtoeslag gemiddeld geen inkomenseffecten geven.

Hiervoor moet het Besluit kinderopvangtoeslag gewijzigd worden. De wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag is ter internetconsultatie aangeboden en iedereen kan op het voorstel reageren. De internetconsultatie is hier te vinden.

Plaats een reactie!
Zoals afgesproken op de ALV van 2 maart, vind je hieronder een concept reactie. Deze staat open voor reacties tot 23 maart 2020. Maak van de gelegenheid gebruik en plaats een reactie!

Stimuleer vooral ook de ouders om te reageren. Belangrijk dat de de uurtarieven de kostenr eflecteren en de kinderopvangtoeslag hier nauw op aansluit. We willen niet dat de toegankelijkheid van kinderopvang in het geding komt.

CONCEPT REACTIE:

“Namens (naam organisatie) wil ik reageren op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2021. Bij de indexatie van de maximum uurtarieven zou volgens ons gerekend moeten worden met de loonstijging zoals deze opgenomen is in de CAO Kinderopvang januari 2020 – juli 2021. Ook is het noodzakelijk dat de kostenverhoging die de uitbreiding van VVE-uren per 1 augustus 2020 met zich meebrengt meegenomen wordt in de berekening. Om de kwaliteit te kunnen borgen voor de toekomst is het belangrijk dat dergelijke kostenstijgingen realistisch doorgerekend worden in het maximum uurtarief. Ook moet de maximum kinderopvangtoeslag daar passend op afgestemd worden, zodat kinderopvang toegankelijk blijft voor alle inkomensgroepen.”

Zie ons bericht van 25 februari

Deel dit nieuwsbericht