Als kinderopvangorganisatie heb je soms te maken met ouders die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn of ouders die om andere redenen niet goed kunnen lezen of moeilijkheden hebben met taal. Informatie over de huidige situatie rondom corona op de mail/posters/of in brochures zal dan aangepast moeten worden, bijvoorbeeld door het gebruik van pictogrammen of eenvoudige taal. Deze zaken bieden daarnaast een mooi startpunt om het gesprek aan te gaan om deze ouders in te lichten, gerust te stellen of te praten over de overweging om een kind al dan niet naar de opvang te laten gaan.

Tips waar je dergelijke informatie kan vinden:

 

Deel dit nieuwsbericht