Het RIVM heeft laten weten dat de bijlage Zwangerschap, werk en COVID-19 LCI richtlijnen (rivm.nl), zwangerschap (werk) en COVID-19 | is aangepast n.a.v. een herziening van de maatregelen.

De belangrijkste wijziging is dat er geen beperkingen meer gelden voor zwangere medewerkers buiten de zorg (waaronder dus kinderopvang en onderwijs) tot aan het zwangerschapsverlof.

In het stuk is aangegeven dat de grond voor vervangend werk in de beroepsmatige setting mogelijk moet worden heroverwogen als sprake is van toenemende besmettingsrisico’s zoals oplopende besmettingscijfer of de komst van een nieuwe variant.

Bovenstaande betekent een wijziging in het Informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 (vervanger van het protocol KO) en een versoepeling van de maatregelen die gelden voor zwangere medewerkers in (o.a.) de kinderopvang.

We zullen ons Informatiedocument hierop z.s.m. aanpassen.

Deel dit nieuwsbericht