Dit traject gaat in een sneltreinvaart! We doen ons uiterste best om bij de – soms wat kort dag aangekondigde – panelbijeenkomsten aanwezig te zijn. Zo kunnen we opbouwend kritisch meedenken met de verbetervoorstellen die de Belastingdienst Toeslagen aandraagt.

De BMK focust hier vooral op het totaalbeeld en de onderlinge samenhang van de diverse onderdelen. Daarnaast leveren een aantal van onze leden waardevolle en gedetailleerde input vanuit hun dagelijkse praktijk op de afzonderlijke thema’s. Eind februari vond een panelbijeenkomst plaats over het thema ‘Eerder signaleren’. In navolging hierop vond afgelopen week een sessie plaats die de eerste versie van de ‘Voorgestelde aanpak maandelijks leveren van gegevens door kinderopvangorganisaties’ behandelde.

Binnenkort staan de thema’s ‘Begeleiden van ouders met grote kans op terugvordering’ en ‘Verbeteren digitale dienstverlening’ op de agenda.

Wil je ook een bijdrage leveren? Graag! We zoeken nog mensen (manager of medewerker van financiële afdeling) die we kunnen benaderen. Soms valt er incidenteel iemand uit de huidige groep en soms wordt specifieke ervaring gevraagd (bv. gastouderbureaus). Interesse? Stuur een bericht naar Marjolein Lantinga.  Alvast dank!

Deel dit nieuwsbericht