Een van de grootste uitdagingen binnen de sector op dit moment is de zoektocht naar voldoende personeel. Jullie, onze leden, zijn daar allemaal druk mee. Ook de BMK vindt dit een belangrijk onderwerp, want het tekort is iedere dag voelbaar op de werkvloer. Én de personele uitdaging is belangrijk met het oog op de toekomst van de kinderopvang. De BMK stuurde Pauline Schellart op reis met de vraag: hoe kunnen we jullie in deze zoektocht naar personeel, zo goed mogelijk ondersteunen?

Door: Pauline Schellart

Opmerking vooraf

Ik wil starten met een opmerking vooraf: Ik hoor bij velen hoe groot de uitdaging is. Voor de één is dat bijna allesoverheersend en bij de ander is het nog behapbaar. Daarin maakt onder andere uit in welke regio je werkt. Ik wil niemand tekort doen, niks bagatelliseren. Wat ik probeer te doen is in kaart brengen welke oplossingen er zijn en een bijdrage te leveren aan het geïnspireerd blijven. Daarom heb ik er bij de start van dit nieuwe jaar voor gekozen het verhaal van Jeanette de Jong en Remco Prast van Blosse te delen.

Dit verhaal gaat over meer dan de personeelsuitdaging. Als ik Remco en Jeanette spreek via Teams spat de positieve energie van het scherm. Jeanette en Remco zijn met hun organisatie op expeditie en ik zie het gelijk voor me: met stevige wandelschoenen aan en een rugzak op onbekende wegen bewandelen.

Blosse op expeditie

Blosse is een organisatie waarin kinderopvang en onderwijs in één organisatie samen zijn gebracht, maar in de praktijk draait het om het creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar. Blosse heeft een collegiaal tweekoppig bestuur. Beide bestuurders zijn voor het geheel verantwoordelijk.

Waar gaat hun expeditie over? Ze leggen het me uit. Het gaat niet ééndimensionaal over personeel, maar het gaat over dat we in een tijd van transitie leven, er is zoveel in beweging in de samenleving en dat vraagt om anders kijken naar het systeem dat we hebben gebouwd. Veel wordt geprobeerd om problemen op te lossen in het bestaande systeem, maar dat werkt niet. Als je blijft doen wat je deed, dan heb je een probleem. De BV NL heeft veel meer vacatures dan werkelozen. Dat gaan we niet oplossen door op de ingeslagen weg door te gaan. Daarbij is volgens hen het probleem anders dan de urgentie die je voelt. Nederland is niet meer passend georganiseerd bij de uitdagingen waar we voor staan, we moeten anders gaan kijken en organiseren.

Duidelijk wordt in het gesprek dat Remco en Jeanette vanuit hoop en mogelijkheden denken en heel erg vanuit de bedoeling. Ze hebben besloten op expeditie te gaan en de stakeholders daar zeer intensief bij te betrekken. Het gaat om een ontdekkingstocht terug naar de bedoeling: kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling.

Herinrichten met uitgangspunt kosteloze kinderopvang in 2025

Het gaat om het herinrichten van organisaties voor kindontwikkeling. Welke mensen, welke ruimtes en welke wijze van organiseren heb je nodig om de burgers van de toekomst groot te brengen en te ondersteunen in hun ontwikkeling? Dat is waarover ze in gesprek gaan met elkaar in de organisatie. Bij de expeditie zijn kinderen, ouders, medewerkers en leidinggevenden betrokken. Het is een gezamenlijke expeditie. Heel concreet hebben ze het volgende gedaan:

Het uitgangspunt is kosteloze kinderopvang in 2025. Ze zijn uitgegaan van de landelijke schets over de toename van de vraag naar KO die het gevolg is van de huidige kabinetsplannen. Ze hebben per locatie teruggerekend wat dat betekent voor de aantallen kinderen  die ze dan verwachten. Vervolgens gaat het team per locatie in gesprek over: hoe gaan we het dan zo organiseren dat het echt bijdraagt aan de bedoeling? Hoe ziet de ideale ontwikkeldag er voor een kind uit? Wat betekent het voor ruimtes en wat voor medewerkers? Hoe kijk je naar je locatie? Er wordt gedacht in 2 stappen:

  • Stel: er komen meer kinderen?
  • Stel: alle kinderen komen?

Ze maken onderscheid tussen de personeelsuitdaging op de korte termijn en de lange termijn. Ze zijn niet naïef; actueel is het een grote uitdaging. Maar tegelijk willen ze de mind van mensen richten op de toekomst.

Ze nodigen mensen uit vrij te denken. Misschien heb je mensen met hele andere opleidingen en ervaring nodig om te werken met kinderen. Om dat vrije denken te stimuleren nodigen ze ook inspirerende sprekers uit. Zelf zijn ze bijvoorbeeld erg enthousiast over de ideeën van Jan Rotmans. Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij noemt zichzelf kantelaar. Een paar citaten van hem: We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in verandering van tijdperk. En: omarm de chaos.

Genoeg stof om bij de start van 2023 eens bij stil te staan. Ik wens jullie allemaal een jaar vol inspiratie!

Wie meer wil weten, kan verder lezen op de website van Blosse.

Deel dit nieuwsbericht