Ben je ook zo enthousiast over wat er staat in de ‘proeve van het regeerakkoord’? D66 en VVD maken heldere keuzes en kiezen voor noodzakelijke hervormingen (zie hoofdstuk “perspectief en zekerheid”). De tekst schets een duidelijk doel en geeft klip en klaar de beweging aan die de sector de komende 4 jaar gaat maken.

“Met een nieuwe aanpak van de kinderopvang zorgen we voor een goede start voor ieder kind tot 12 jaar, worden achterstanden voorkomen en wordt het financieel aantrekkelijker en eenvoudiger om werk en zorg te combineren”, zo lezen we in de tekst.

Deze nieuwe aanpak omvat:

  • Kinderopvang toegankelijk voor alle kinderen;
  • De ambitie om de vergoeding te verhogen naar 100%;
  • Kinderopvangtoeslag verdwijnt en de overheidsbijdrage wordt aan instellingen zelf uitgekeerd.

Er staat ook een opdracht in aan het onderwijs: “Uiteindelijk bieden we alle schoolgaande kinderen een rijke schooldag. Naast goed onderwijs is er huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang en kan elk kind kennismaken met sport, cultuur, muziek en natuur. Scholen werken hiervoor nauw samen met opvangorganisaties en plaatselijke (sport)verenigingen en bibliotheken.”

Als Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vertegenwoordigen we vele prachtige en vooruitstrevende organisaties die met deze nieuwe kansen goed uit de voeten kunnen.

De sector en onze maatschappelijke visie staan nu duidelijk op de kaart en maken onderdeel uit van het actuele gesprek dat leidt tot vernieuwing. Dat vinden behoudende partijen binnen de branche een spannende ontwikkeling. Het door ons geschetste toekomstbeeld is reëel en haalbaar, we kunnen hiermee perspectief bieden aan kinderen, aan ouders en onze medewerkers. Deze veranderingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd, dat hoeft ook niet want de benodigde nieuwe wetgeving duurt zeker 2 jaar. Dit biedt de branche de tijd de ingezette beweging op alle fronten uit te werken en de uitdagingen op te pakken; zoals grotere arbeidscontracten realiseren zodat we mensen kunnen behouden én aantrekken voor onze prachtige sector. En het biedt kansen voor samenwerkingen met cultuur, sport, onderwijs, welzijn en jeugdhulp. De BMK kijkt vooruit, denkt in mogelijkheden, werkt aan oplossingen en nodigt uit tot samenwerking. Eigenlijk doen we precies wat de Koning in de troonrede aan ons vroeg vandaag:

“Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante. Onze geschiedenis laat dat ook zien. Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties.”

Denk en doe je met ons mee?

Loes Ypma
Voorzitter BMK

Lees de hele speciale BMK update – Editie Prinsjesdag 2021

Deel dit nieuwsbericht