Recentelijk heeft in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats gevonden over het twinning-programma van Bes(t) 4 kids met de kinderopvang in Saba en Sint Eustatius.

BES(t) 4 kids is een samenwerking tussen de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de ministeries SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel van de samenwerkende partijen is het versterken van de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland. De focus ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen die voor alle ouders toegankelijk is.

Twinning

Twinning is een uitwisseling tussen professionals vanuit Caribisch Nederland en Nederland waarbij kennis en kunde onderling worden uitgewisseld. Het gaat hierbij in eerste instantie om samenwerking met de kinderopvang in Saba en Sint Eustatius.

De uitwisseling is geschikt voor professionals in de kinderopvang of voorschoolse opvang die werken als PM-er of manager en de Engelse taal goed spreken. Die in Nederland een goed plek kunnen bieden aan de collega’s uit Caribisch Nederland en tijd en ruimte hebben hen te coachen. De bedoeling is dat tijdens de uitwisseling actief geparticipeerd kan worden en men kan meewerken in een kwalitatief goede omgeving en hieraan kan bijdragen.

De uitwisseling start deze zomer en duurt ongeveer één jaar.

Lees het profiel van Saba
Lees het profiel van St. Eustatius

Interesse?

Schrijf een voorstel waarin je benoemt op welk eiland je een bijdrage kan leveren en vermeld hier o.a. in:

  • Welke opvangvorm je voorkeur heeft, dagopvang, BSO of allebei,
  • Welke personen daarvoor beschikbaar zijn (inclusief CV en bij voorkeur motivatiebrief),
  • Of en hoe je medewerkers uit Caribisch Nederland een goede leerplek kunt bieden in uw organisatie,
  • En onder welke voorwaarden je organisatie hiertoe bereid is.

De bemiddeling is alleen voor organisaties en aangesloten medewerkers. Er is geen bemiddeling voor zelfstandigen.

Schrijf je voorstel voor 9 maart en stuur het aan Fleur Lacher, programmamaker Bes(t) 4 Kids.

Doelstelling Bes(t) 4 Kids

BES(t) 4 kids wil in 2022 voor alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en toegankelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang aanbieden. Er zijn vier partners: de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het Rijk (de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK)

Deel dit nieuwsbericht