Uitnodiging aan BMK-leden: Denk mee over de strategische agenda van de PO-Raad
De PO-Raad nodigt je uit om mee te denken over hun nieuwe strategische agenda. In deze agenda bepaalt de PO-Raad als vereniging de belangrijkste uitdagingen, legt de PO-Raad ambities vast en laat de PO-Raad zien hoe ze de komende jaren samen werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Iedereen is welkom, dus ook kinderopvangorganisaties!

Denk jij graag mee?
Jouw ideeën, dilemma’s, ‘out of the box’ oplossingsrichtingen en kritische geluiden helpen de PO-Raad bij het ontwikkelen van de strategische agenda. Zo kunnen de PO-Raad en de scholenkoepels die lid zijn optimaal bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs, invulling geven aan uitstekend werkgeverschap en de uitdagingen in het primair onderwijs te lijf gaan.

UITNODIGING VAN DE PO-RAAD

Graag nodig ik je uit om mee te denken over de nieuwe strategische agenda van de PO-Raad. In deze agenda bepalen we als vereniging onze belangrijkste uitdagingen, leggen we onze ambities vast en laten we zien hoe we de komende jaren samen werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Hoe gaan we te werk?
Deze agenda maken we niet voor de sector, maar mét de sector. Wij willen leren van de expertise en ervaringen van leraren, schoolleiders, andere onderwijsprofessionals en partners binnen en buiten het onderwijsveld. Dit doen wij op vier plekken in het land.

Denk jij met ons mee?
Jouw ideeën, dilemma’s, ‘out of the box’ oplossingsrichtingen en kritische geluiden helpen ons bij het ontwikkelen van onze strategische agenda. Zo kunnen de PO-Raad en zijn leden optimaal bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs, invulling geven aan uitstekend werkgeverschap en de uitdagingen in het primair onderwijs te lijf gaan.

Data en locaties
Hieronder vind je de data en locaties. Uiteraard zorgen wij voor een maaltijd.

14 oktober 16.00-19.00 uur – Groningen
1 november – 16.00-19.00 uur – Tilburg
28 oktober 16.00-19.00 uur – Amsterdam
11 november 16:00 – 19:00 uur – Enschede

Uiteraard houden wij de dan geldende maatregelen rondom het coronavirus in acht. Indien blijkt dat fysiek bijeenkomen niet mogelijk is, dan kijken we naar de mogelijkheden voor een digitale bijeenkomst.

Meer info en aanmelden
Aanmelden kan via dit online formulier
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Sander Dankelman (verenigingsmanager) via strategischeagenda@poraad.nl

Deel dit nieuwsbericht