De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, het welzijn, de schoolloopbaan, latere keuzes en kansen in het leven. In de discussie over gelijke onderwijskansen staat een goede start voor het jonge kind dan ook nadrukkelijk op de kaart.

Nederland kent sinds decennia voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen die wat extra’s nodig hebben om een goede start te kunnen maken in het onderwijs. Deze voorzieningen kunnen gunstig zijn voor kinderen, maar het stelsel voor vve kent ook enkele knelpunten. Zo is er op veel plekken onvoldoende inhoudelijke aansluiting tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs. Ook is er de kans dat kinderen met verschillende sociale achtergronden elkaar weinig tegenkomen in de voorschoolse voorziening of op de basisschool.

Advies in voorbereiding

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs, die bijdraagt aan gelijke onderwijskansen.

De vragen die daarbij aan bod komen zijn: Hoe kan worden bepaald welke jonge kinderen in aanmerking komen voor iets extra’s voor zij naar de basisschool gaan? Hoe kan de afstemming tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs worden verbeterd? Hoe kan voorschoolse educatie in een doorgaande lijn naar kleuteronderwijs vorm krijgen? Hoe kan tegemoet gekomen worden aan kinderen met een risico op achterstelling?

Het advies verschijnt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.

Denk mee

De Onderwijsraad biedt graag iedereen -en dus ook de kinderopvang- de kans om mee te denken over het onderwerp. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie wordt gebruikt om tot een afgewogen advies te komen.

Via het formulier op de website van de Onderwijsraad kun je je schriftelijke bijdrage insturen.

Reageren is mogelijk tot 23 juni 2023.

 

Deel dit nieuwsbericht