De eerste fase van Met Andere Ogen zit erop. De resultaten van ruim twee jaar kennismaken brainstormen, onderzoeken, ontwikkelen, verzamelen, uitwisselen en doen zijn gebundeld in een rijk gevulde Eindterm waar het ecosysteem rond de jeugd zijn voordeel mee kan doen. Op de afsluitende dialoogsessie op woensdag 27 oktober in Pakhuis de Zwijger blikten de partners van Met Andere Ogen terug op het proces, en werden alvast wat piketpaaltjes geslagen voor de toekomst. Onze BMK voorzitter Loes Ypma nam deel aan de gesprektafel, samen met onder meer Anko van Hoepen, bestuurder van de PO-Raad en Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland.

Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg

Met Andere Ogen heeft een infrastructuur gecreëerd waarin kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg elkaar kunnen vinden, zo heeft ook Anko van Hoepen, bestuurder van de PO-Raad, ervaren: ‘Daarbij is vooral duidelijk geworden dat het onderwijs nog een te gesloten wereld is, dat de deuren open moeten. Voor mij persoonlijk was een ervaring op een school in Utrecht heel bepalend. Een groep schoolkinderen deed daar mee aan de Kidsmarathon in het kader van de Bewegingsweek. Wat een verschil was er tussen de kinderen! Terwijl sommigen al drie rondjes hadden gelopen, liepen anderen na 100 meter te kotsen van vermoeidheid, of hielden het niet vol omdat ze nog niet hadden ontbeten. Het liet voor mij zien dat we een maatschappelijke opgave hebben om alle kinderen een gelijkwaardige startpositie te geven. Het onderwijs heeft daar een belangrijke rol in, maar kan het niet alleen.’

De kinderopvang is een voor de hand liggende plek voor het onderwijs om mee samen te werken. Loes Ypma, voorzitter bij Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zegt dat dit nog niet altijd vanzelfsprekend is, maar dat er op allerlei niveaus sprake is van beweging: ‘Ik ben hoopvol, omdat ik zoveel kracht zie. Maar het gaat nog niet goed genoeg. Ik lig soms wakker van de kansenongelijkheid onder kinderen. Wij pleiten er daarom al jaren voor om kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar mogelijk te maken zonder financiële drempels. Je gunt het alle ouders om een partner te hebben die naast ze komt staan bij de opvoeding van hun kinderen.’

De kunst daarbij is om op het juiste moment te zien wanneer er iets niet goed gaat, zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. ‘Daar is professionele intervisie voor nodig, waarbij we van elkaar leren op welk moment je in moet grijpen, en op welk moment het beter is om naast ouders te gaan staan. Door eerst hen te helpen, kan ook het kind geholpen zijn.’

Lees hier het hele verslag van de dialoogsessie #8-‘Door de ogen van het ecosysteem’

Dialoogsessie #8 – ‘Door de ogen van het ecosysteem’ is hier terug te kijken.

Deel dit nieuwsbericht