Inloggen met Europese inlogmiddelen op personenregister kinderopvang

EU-burgers kunnen voortaan met hun Europees inlogmiddel en burgerservicenummer inloggen op het personenregister kinderopvang. Een DigiD is dan niet nodig. De nieuwe inlogmogelijkheid biedt voordelen voor bijvoorbeeld de inschrijving van nieuwe medewerkers die net over de Belgische of Duitse grens wonen, buitenlandse stagiairs en bestuurders die in het buitenland wonen.

Inloggen met een Europees inlogmiddel is op dit moment alleen mogelijk met het inlogmiddelen van België, Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Portugal, Estland en Kroatië. In de loop van 2020 komen daar meer Europese landen bij. Meer informatie vind je op rijksoverheid.nl.

Meer informatie over inschrijven in het personenregister vanuit het buitenland vindt u op duo.nl/personenregisterkinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht