Gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht
Kinderen ontwikkelen zich door samen te spelen, daar is iedereen het mee eens. Dit doen ze in een uitdagende en taal- en leerrijke omgeving. Pedagogisch professionals stimuleren kinderen door naar het spel te kijken en hierbij aan te sluiten. Ze stimuleren de sociaal-emotionele vaardigheden en brede talentontwikkeling én zorgen dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor anderen. Zo bouwen we aan een samenleving waar mensen, ook over 20 jaar, “omkijken naar elkaar”. Als pedagogisch partner van ouders hebben we in de kinderopvang de opdracht kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen én om bij te dragen aan de wereld van morgen. Zo levert kinderopvang een bijdrage aan samen-leven: hier leren kinderen leren omgaan met verschil en ontmoeten elkaar.

Niemand wil verschoolsing van de kinderopvang!
De BMK ziet dit als onze maatschappelijke opdracht. En dit doen we niet alleen. We zorgen op veel plaatsen voor een rijk pedagogisch klimaat dat ontstaat vanuit een gelijkwaardige samenwerking met het onderwijs. De kinderopvang verrijkt en verdiept dit pedagogische klimaat, met een unieke expertise. (Deze unieke expertise beschreven we in “Veranker de unieke expertise van kinderopvang’‘, een gezamenlijk manifest uit 2019). En dit betekent expliciet géén verschoolsing of toetsing in de kinderopvang. Dat wil echt niemand. Wat we wel willen is iéder kind een goede start gunnen. Wij zien kinderopvang als basisvoorziening voor álle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Dat kan alleen als volwassenen goed met elkaar samenwerken en het belang van het kind voorop stellen.

Verschoolsing kinderopvang is een fabeltje

Er is geen enkele politieke partij die wil gaan toetsen in de kinderopvang. En geen enkele partij wil dat kinderopvang “schooltje” gaat spelen. Dat fabeltje lazen we op 19 april in de media.  Maar het zou wél goed zijn als in de kinderopvang een aantal financieringsregels die gelden in het onderwijs, ook toegepast worden in de kinderopvang.

Op dit moment mag in de kinderopvang geld worden verdiend, onttrokken én weggesluisd naar bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden. Daarom kopen (buitenlandse) investeringsfondsen graag kinderopvangorganisaties op, om ze na een tijdje te verkopen met veel winst. Maar kinderen zijn geen aandelen dus deze handel zou helemaal niet mógen plaatsvinden met kinderen! Dit staan we toch ook niet toe in het onderwijs?  Daarom moeten hier zo snel mogelijk duidelijke regels over komen. Want als een kinderopvangorganisatie geld verdient, moet dat geld 100% gestoken worden in kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang.

(Vrijwel) gratis kinderopvang in 2025
Voor dit soort praktijken is geen plaats mee als de kinderopvang vanaf 2025 bijna volledig vanuit belastinggeld wordt bekostigd. Belastinggeld hoort 100% naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang te gaan. Daar staan wij voor vanuit de maatschappelijke kinderopvang. We moeten een prijsopdrijvend effect voorkomen, zodat kinderopvang betaalbaar is en blijft voor alle ouders én voor de overheid. Een realistische prijs en een verbod op een additionele ouderbijdrage zijn dus hard nodig. Daar hebben we afgelopen weken voor gepleit bij de verschillende politieke partijen, sámen met onze maatschappelijke partners die voor dezelfde maatschappelijke doelen staan.

Commissiedebat Kinderopvang 21 april 2022
In het coalitieakkoord is een ouderbijdrage van 5% afgesproken, met de ambitie om de ouderbijdrage volledig af te schaffen. Op 21 april horen we voor het eerst hoe de politieke partijen en de minister denken over de uitvoering van het coalitieakkoord. Onze droom is dat kinderopvang een voorziening wordt die toegankelijk is voor iéder kind, ongeacht het werk en inkomen van ouders. Net als de basisschool. Dat noemen we een basisvoorziening. Zo zorgen we voor werkelijke goede kansen voor iéder kind. En dat private equity dan geen of minder winst kan onttrekken, vinden we helemaal niet erg. Want belastinggeld is helemaal niet bedoeld om zakken mee te vullen. Het is bedoeld voor de kinderen.

Lees de gezamenlijke reactie van de BMK en de PO-Raad

Lees het bericht op de site van de PO-Raad

Meer lezen over ‘gratis kinderopvang’?

Deel dit nieuwsbericht