Zeven landelijke organisaties pleiten samen voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van nul tot vier jaar.

Vandaag ontving Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad,  een pleitnotitie van VNG, BOinK, BMK, BK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020.

“Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang”, aldus Monique Vreeburg (voorzitter a.i. BMK). “Een investering in de ontwikkeling van álle kinderen is hard nodig. Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben”.

De corona-crisis heeft nog eens laten zien dat de sector kinderopvang van vitaal belang is, niet alleen voor de arbeidsmarkt en onze economie, maar zeker ook voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De kinderopvang in Nederland is echter niet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Ons kinderopvangstelsel is versnipperd en onnodig ingewikkeld. De financiering van het huidige systeem zit ingewikkeld in elkaar voor ouders, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Het systeem werkt kansenongelijkheid en segregatie in de hand, al vóór het vierde levensjaar van het kind. Dat moet anders. De tijd is rijp voor inclusieve kindvoorzieningen zodat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en met zo weinig mogelijk achterstanden aan de basisschool beginnen. Voor kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het lastig deze nog in te halen.

Vervolgadvies SER
De SER hield al in 2016 een goed onderbouwd pleidooi voor een basisrecht op kinderopvang in zijn rapport Gelijk goed van start. Sindsdien zijn vele studies en publicaties verschenen over de manier waarop de voorzieningen voor jonge kinderen verbeterd kunnen worden. Inmiddels werkt de commissie Kindvoorzieningen van de SER aan een vervolg op het advies uit 2016. Met deze gezamenlijke pleitnotitie willen de zeven organisaties een bijdrage leveren aan dit vervolgadvies en dit thema ook op de politieke agenda zetten in aanloop naar de verkiezingen.

Investeren in jonge kinderen loont
De zeven organisaties pleiten voor een eenduidig stelsel voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Met één wettelijk en financieel kader: laagdrempelige toegang tot voorzieningen voor 0 tot 4 jarigen met het recht op 16 uur per week, 52 weken per jaar. Een recht op kinderopvang voor alle 0 tot 4 jarigen helpt bij het tegengaan van de toenemende kansenongelijkheid en segregatie. Ieder kind heeft baat bij kinderopvang: kinderen met een achterstand, kinderen van werkende ouders én van niet werkende ouders. Ouders en kinderen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar. Tegelijkertijd draagt het bij aan een grotere maatschappelijke- en arbeidsparticipatie en aan de economische ontwikkeling. Het is een investering in onze samenleving die zich dubbel en dwars terugverdient. Het is een investering in de toekomst.

Pleitnotitie van BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, Regiegroep Kindcentra 2020, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Aanbiedingsbrief gericht aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Deel dit nieuwsbericht