Is het een eis dat beide ouders werken in een ‘cruciaal beroep’ om gebruikt te kunnen maken van de kinderopvang?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat enigszins mogelijk is. Wij wijzen ouders op hun eigen verantwoordelijkheid om hierin een afweging te maken. Als het niet mogelijk, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Informatie Rijksoverheid: Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

FAQ van de Rijksoverheid: veelgestelde vragen corona en kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht