Verzekeringsdekking elektrische bakfietsen 

Gebruik je een of meer elektronische bakfietsen binnen jouw organisatie – wellicht ter vervanging van de Stint? Dan is onderstaande informatie voor jou van belang.

Onlangs kwam aan het licht dat volgens de wet er (nog) geen verzekeringsplicht geldt voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 km/uur. Deze fietsen worden echter wel als “motorvoertuig” gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt.

Mailing Verzekeraar Steijnborg Assurantiën
Verzekeraar Steijnborg Assurantiën (aanbieder van de Stintverzekering) stuurt dinsdag een mailing uit naar al haar klanten die de Stint hebben gebruikt en die nu mogelijk daarvoor in de plaats of daarnaast een elektrische bakfiets (de e-bike) gebruiken. In de mail word je erop geattendeerd dat de elektrische bakfiets mogelijk niet WA- verzekerd is.

Volgens de wet geldt er namelijk (nog) geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 km/uur. Deze fietsen worden echter wel als “motorvoertuig” gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt.

Verschillende soorten verzekeringen
Het is daarom van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en indien nodig (en mogelijk) een aanvullende verzekering te sluiten. Er bestaan verschillende verzekeringen. Ze staan hieronder kort toegelicht:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wordt er bij particulier gebruik met een e-bike schade veroorzaakt waarvoor de bestuurder van de e-bike aansprakelijk is, dan valt dit doorgaans onder de dekking van de AVP. Schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik is uitgesloten van de AVP dekking.

  • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

De WAM geeft aan voor welke voertuigen een verzekeringsverplichting geldt. Voor de speed-pedelec is deze verplichting er wel, maar voor de e-bike niet.

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Verzekeraars hebben in 1964 al een niet-bindende bedrijfsregeling[1] opgesteld. Hiermee werd beoogd een spiegelbeelddekking aan te brengen tussen een AVB en een WAM verzekeringsdekking. Het begrip spiegelbeelddekking houdt in dat de dekkingen door middel van in- en uitsluitingen zo op elkaar zijn afgestemd dat een risico onder de ene verzekering is gedekt en onder de andere verzekering is uitgesloten. De WAM is een verplichte verzekering voor motorrijtuigen en dus, wordt – om dubbele dekking te voorkomen – in een AVB schade met of door motorrijtuigen uitgesloten.

Voor wat betreft de e-bike gaat deze spiegelbeelddekking nu niet helemaal op. Onder de WAM is er geen verzekeringsplicht maar onder de AVB is schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen ook uitgesloten. Alleen de schade veroorzaakt met motorvoertuigen die van de ondergeschikten zelf zijn, en voor werkzaamheden voor het bedrijf worden gebruikt, zijn bij sommige verzekeraars wel ingesloten op de AVB (als daarvoor geen andere verzekering geldt). Voorwaarde is dus wel dat de werkgever niet zelf de eigenaar of houder (huurder) van dat motorrijtuig is.

 

Indien een ondergeschikte, met een e-bike van het bedrijf, iemand aanrijdt waarbij schade ontstaat, zal de AVB van de onderneming geen dekking bieden en kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om het bedrijf aansprakelijk te stellen. Die aansprakelijkstelling kan dan aardig in de papieren lopen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem contact op met je verzekeraar!

Deel dit nieuwsbericht