In opdracht van het ministerie van VWS voert ZonMw momenteel een evaluatie uit naar de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel van de evaluatie is een enquête onder personen die de meldcode gebruiken en organisaties die het gebruik van de meldcode onder hun medewerkers moeten bevorderen.

Recentelijk heeft onderzoeksbureau Pro Facto alle unieke e-mailadressen uit het LRK benaderd met het verzoek om deze enquête in te vullen. Omdat we het vanuit de BMK erg belangrijk vinden dat de kinderopvang sector goed vertegenwoordigd is in deze evaluatie van de meldcode, attenderen we jullie bij deze graag nogmaals op dit verzoek.

In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de Wet verplichte meldcode bijdraagt aan de doelstelling van de wet, te weten professionals ondersteunen en stimuleren tot actie opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Twee vragenlijsten: instellingen en gebruikers

Er zijn twee vragenlijsten opgesteld. De eerste is voor personen die binnen hun organisatie het gebruik van de meldcode coördineren. Dit zal veelal de aandachtsfunctionaris zijn. Hiervoor zijn persoonlijke e-mails met een unieke toegangscode gestuurd naar alle unieke e-mailadressen in het Landelijk Register Kinderopvang. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel (als coördinator binnen je eigen instelling) deelnemen, dan kun je een e-mail sturen naar de onderzoekers Bieuwe Geertsema (geertsema@pro-facto.nl) of Nicolette Woestenburg (woestenburg@pro-facto.nl). Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

De tweede vragenlijst is opgesteld voor professionals die zelf de meldcode dienen te gebruiken, doordat zij direct in contact staan met kinderen en/of ouders en verzorgers. De onderzoekers zouden graag per vestiging van één medewerker willen vragen de enquête in te vullen.

Het invullen van de vragenlijsten duurt per stuk ongeveer 10 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. De gegevens zullen zorgvuldig behandeld en anoniem verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

Deel dit nieuwsbericht