Vanaf 2019 adviseren VNG Naleving en de GGD GHOR Nederland aan gemeenten en GGD’en om herstelaanbod als methode te gebruiken. Een herstelaanbod is het aanbod van de toezichthouder aan de houder om binnen de tijd van het opstellen van het conceptinspectierapport een geconstateerde overtreding te herstellen. De werkwijze handreiking herstelaanbod is opgesteld door VNG Naleving en GGD GHOR Nederland. Zij hebben begin 2021 de inzet van herstelaanbod geëvalueerd, met als doel om de werkwijze verder te ontwikkelen. Vragenlijsten zijn uitgezet naar GGD’en en gemeenten.

Alle GGD’en en gemeenten zijn enthousiast over herstelaanbod en willen ermee doorgaan. Een van de redenen hiervoor is dat herstelaanbod leidt tot snellere en betere naleving van de kwaliteitseisen en tot een meer actieve houding van houders om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Zo stelt de samenvatting van het rapport. Op basis van de resultaten van de evaluatie is er weinig reden om herstelaanbod aan te passen. De werkwijze herstelaanbod is werkbaar voor GGD’en en gemeenten.

Aan de GGD GHOR is gevraagd of er ook nog een evaluatie komt waarin de ervaringen van houders met het herstelaanbod worden meegenomen.

Download het volledige rapport

Deel dit nieuwsbericht