Expertisecentrum formuleert haar top drie onderwerpen

Het nieuwe Expertisecentrum Pedagogische kwaliteit Kinderopvang ging onlangs van start. Op een bijeenkomst op 27 januari met een pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches werd geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn. Deze brainstorm leverde een longlist op.

Dankzij een online stemming o.a. van medewerkers uit onze achterban, is een shortlist met 3 onderwerpen geformuleerd.

Top 3 onderwerpen 

De sector heeft de volgende drie onderwerpen geagendeerd door te stemmen op onderwerpen van een longlist.

 1. Talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen
 2. Ruimte geven voor de autonomie van het kind
 3. Begeleiden van onderlinge interacties

Per onderwerp gaat een ontwikkelteam aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie en praktijkervaringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp. Zij voegen daar eigen ervaringen en kennis aan toe. Een groepje wetenschappers draagt wetenschappelijke informatie aan die in de databank komt.

Aanmelden voor een ontwikkelteam

Het Expertisecentrum is op zoek naar wetenschappers (promovendi) en pedagogen en/of pedagogisch coaches die hun kennis en ervaring willen inzetten op één van de drie gekozen onderwerpen.

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar: ditis@expertisecentrumkinderopvang.nl ovv het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan.

Ontwikkelteam

Elk ontwikkelteam bestaat uit een trekker en zeven pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij kinderopvangorganisaties. De trekker is verantwoordelijk voor de samenstelling van het team, de planning en de voortgang.

Elk team komt drie keer een dag bij elkaar om te werken aan het betreffende onderwerp: analyse van relevante wetenschappelijke artikelen en al bestaande praktijkvoorbeelden, de inbreng van eigen praktijkervaringen, toetsen aan de eisen en er is advies/reflectie van een wetenschapper.

Elk ontwikkelteam beschrijft alle gebundelde kennis in een publicatie.

De ontwikkelteams starten eind maart.  Deelname is gratis.

Registreren

Wil je direct op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Expertisecentrum Kinderopvang?

Registreer je dan op de site: www.expertisecentrumkinderopvang.nl

stemresultaat

Er is in één week tijd in totaal 498 keer gestemd op de lijst met 11 onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit. Deze lijst is samengesteld op basis van de input van een groep pedagogen en pedagogisch beleidsmedewerkers: Georgette Boehmer (Wonderland), Laurie Broekhuizen (Compananny), Sandra van Dijk (Kwest), Helen Faasse (Kidsfoundation), Martine Goldstaub (Floreokids), Marielle de Groot (Zonnekinderen), Simon Hay (KindeRdam), Carienke Kegel (pedalogisch abc), Anouk Levert (Mirakel), Elles vd Meulen (Sinne), Ellen Quakernaat (de Melkfabriek).

De longlist bestaat uit:

 1. Begeleiden van onderlinge interacties, omdat je daarmee kinderen ondersteunt in het ontwikkelen van sociale competenties.
 2. Ruimte geven voor de autonomie van het kind, omdat je kinderen daarmee meer ontwikkelkansen geeft.
 3. Ondersteunen van het groepsfunctioneren, omdat dit bijdraagt aan het welbevinden van kinderen.
 4. Samenwerken met ouders, omdat dit bijdraagt aan het welbevinden van ouders.
 5. Risicovol spelen, omdat kinderen daarmee hun grenzen leren kennen.
 6. Omgaan met diversiteit, omdat kinderen dan ervaring opdoen met een veelheid van rituelen en gebruiken.
 7. Aandacht hebben voor gezonde seksuele ontwikkeling, omdat dit voor kinderen en professionals een spannend onderwerp is.
 8. Werken aan gezonde leefstijl, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.
 9. Omgaan met media, omdat kinderen steeds eerder en steeds meer met media te maken krijgen.
 10. Talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen, omdat dit bijdraagt aan de persoonlijke competenties van kinderen.
 11. Differentiëren in de leefomgeving, omdat de omgeving een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen.

Download PDF

 

Deel dit nieuwsbericht