Ondersteuning aanbieders urenuitbreiding voorschoolse educatie (ve) door SWN en BK

Eind juni vonden de eerste drie regiobijeenkomsten plaats vanuit het ‘nieuwe’ ondersteuningstraject voor aanbieders ve over de urenuitbreiding ve. Twee nieuwe bijeenkomsten waar je je voor in kan schrijven, zijn hier aan toegevoegd.
Het ministerie van OCW heeft dit voorjaar besloten om het aanbod voorschoolse educatie (ve) aan peuters uit te breiden naar 960 uur in de leeftijdsperiode van 2,5-4 jaar. De beoogde invoeringsdatum van deze uitbreiding is 1 augustus 2020. Een wijzigingsbesluit hiervoor is momenteel in voorbereiding en wordt in november 2019 verwacht.

Voor aanbieders hebben de beleidsplannen ingrijpende consequenties. Sociaal Werk Nederland (SWN) en de BK willen aanbieders bij de implementatie ondersteunen. Dit zal gebeuren door middel van een helpdesk, regiobijeenkomsten, inzet van experts en een handreiking. Tot december 2018 al ondersteunden SWN, BMK en BK aanbieders bij het invulling geven aan kwaliteitsvolle voorschoolse educatie. Voor de geplande urenuitbreiding ve willen SWN en BK deze ondersteuning nu voortzetten.

Lees ook ons bericht d.d. 28 mei hierover.

Deel dit nieuwsbericht