Ondersteuning aanbieders urenuitbreiding voorschoolse educatie (ve) door SWN en BK

Eind juni vinden de eerste drie regiobijeenkomsten plaats vanuit het ‘nieuwe’ ondersteuningstraject voor aanbieders ve over de urenuitbreiding ve.
Zoals wij op 22 mei lieten weten, heeft het ministerie van OCW besloten om het aanbod voorschoolse educatie (ve) aan peuters uit te breiden naar 960 uur in de leeftijdsperiode van 2,5-4 jaar. De beoogde invoeringsdatum van deze uitbreiding is 1 augustus 2020. Een wijzigingsbesluit hiervoor is momenteel in voorbereiding en wordt in november 2019 verwacht.

Voor aanbieders hebben de beleidsplannen ingrijpende consequenties. Sociaal Werk Nederland (SWN) en de BK willen aanbieders bij de implementatie ondersteunen. Dit zal gebeuren door middel van een helpdesk, regiobijeenkomsten, inzet van experts en een handreiking. Tot december 2018 al ondersteunden SWN, BMKen BK aanbieders bij het invulling geven aan kwaliteitsvolle voorschoolse educatie. Voor de geplande urenuitbreiding ve willen SWN en BK deze ondersteuning nu voortzetten. Lees hier het volledige bericht.

In juni vindt de eerste reeks regiobijeenkomsten plaats in Amersfoort, Leiden en Eindhoven. Hiervoor kun je je binnenkort aanmelden.

Meer informatie

  • Kamerbrief (21 mei 2019) ‘Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie’ (zie bijlage)
  • Kamerbrief (29 november 2018) ‘Uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie’ (zie bijlage)

 

Deel dit nieuwsbericht