Om taalachterstand tegen te gaan, kunnen bijvoorbeeld voorschoolse voorzieningen tussen 1 augustus en 15 oktober 2018 een subsidie aanvragen voor taalactiviteiten via de regeling ‘Tel mee met Taal’. In totaal trekt het kabinet € 5 miljoen extra uit voor de aanpak van taalachterstanden. De regeling ‘Tel mee met Taal’ is een initiatief van drie ministeries, OCW, SZW en VWS.  Door dit extra geld kunnen bijna 10.000 laaggeletterden meer deelnemen aan verschillende bestaande taalactiviteiten en initiatieven.

Voorkomen van taalachterstand

De subsidie is onder andere te gebruiken voor projecten die voorkomen dat kinderen al vroeg een taalachterstand oplopen. Daarnaast is extra geld beschikbaar voor het verbeteren van samenwerkingen zowel lokaal als regionaal niveau en het doen van onderzoek en het testen van nieuwe lesmethoden.

Hogere bedragen en eenvoudiger aanvragen

In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook zijn een aantal stappen versimpeld.

Subsidie aanvragen? Wees er snel bij!

Meer informatie over de regeling ‘Tel mee met Taal’ en de subsidieregeling is te vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2018 ingediend worden. De volledige regeling ‘Tel mee met Taal’ staat op wetten.overheid.nl.

Deel dit nieuwsbericht