De resultaten van het werkgeversonderzoek 2017 van het FCB zijn bekend.

Belangrijke uitkomst:

  • 47% van de organisaties in de Kinderopvang heeft vacatures en 45% van de werkgevers in Kinderopvang verwacht een groei van het personeelsbestand.
  • Op 1 augustus 2017 heeft de branche Kinderopvang 80.000 werknemers, die gemiddeld 37 jaar oud zijn en gemiddeld 21 uur werken. Het aantal medewerkers en FTE neemt sinds 2015 weer toe.

Overzicht van de belangrijkste uitkomsten:

  • In 2017 heeft bijna de helft van de organisaties in Kinderopvang vacatures.
  • 27% heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures;
  • Het aandeel organisaties met vacatures is gestegen ten opzichte van 2015;
  • Bij 61% van de organisaties is het aantal banen toe genomen, in 2016 was dit nog bij 48% het geval;
  • Het aandeel organisaties waarbij het aantal banen is afgenomen is gedaald van 11% in 2016 naar 5% in 2017;
  • Ongeveer een derde van de organisaties verwacht in de komende 12 maanden een tekort in bepaalde functies, twee derde verwacht dit niet;
  • Het aandeel dat tekorten verwacht in bepaalde functies is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.

Klik hier voor het volledige factsheet Arbeidsmarkt Kinderopvang op de site van het FCB, of download de bijlage.

Deel dit nieuwsbericht