Na de aankondiging van de nieuwe maatregelen dit weekend ter bestrijding van het coronavirus, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een FAQ opgesteld.

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen wordt gevraagd in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang te zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan en de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Mag mijn kind naar de gastouderopvang?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vind je hier.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 
Nee,

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat je extra uren afneemt).
 • Indien je in een cruciaal beroep werkt, hebben wij je op dit moment hard nodig.
 • Indien je al kinderopvangtoeslag ontving, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je je normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat je in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u d factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor je kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
 • Dan behoud je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor je kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.
  TER AANVULLING: Ook tijdens het overleg dat we (BMK, BK en BOinK) op 17 maart voerden met de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken is aangegeven dat door Staatssecretaris van Ark haar ambtenaren op alle mogelijke manieren gezocht wordt naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?
Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook  de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en jezelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg
 • Geen handen schudden

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 

 • Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Je hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om je recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
 • Dan behoudt je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor je kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over.We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werk je niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 6 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?
Je kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als je werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze maandag in principe op de BSO terecht. We raden je aan om contact op te nemen met je BSO.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, je kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik vanaf 16 maart naar mijn werk?
Neem contact op met je werkgever of je nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun branchevereniging. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met branchepartijen over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?
Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook  de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en jezelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Zie ook de Rijksoverheid ‘Veelgestelde vragen coronavirus en kinderopvang”

Deel dit nieuwsbericht