De zomervakantie is in zicht. Wat zijn de regels voor de inzet van bol-studenten die vakantiewerk willen doen?

Cao Kinderopvang vs Wet kinderopvang

In artikel 9.6.3 van de Cao Kinderopvang is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden MBO-studenten die een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen formatief kunnen worden ingezet. Het gaat hier dus niet om studenten die BBL, derde leerweg (ovo) met een leer-arbeidsovereenkomst of HBO duale route volgen.

BOL-ers kunnen tijdens hun schoolvakanties op basis van een arbeidsovereenkomst formatief worden ingezet op hun stagelocatie(s). Daarbij moet uiteraard worden voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 9.6.3.

GGD GHOR heeft laten weten dat een BOL-er met een stagecontract dat vóór de zomervakantie afloopt, niet in de zomervakantie mag worden ingezet. Dit omdat de Wet kinderopvang alleen de formatieve inzet mogelijk maakt van een stagiair of beroepskracht in opleiding (zoals gedefinieerd in die wet). BOL-ers die hun stage hebben afgerond, zijn geen stagiair meer volgens de definitie in de wet. Daarvan is alleen sprake als studenten op basis van een stageovereenkomst worden ingezet. Als de stageovereenkomst is afgelopen, wordt de BOL-er niet langer op de ‘stagelocatie’ ingezet conform artikel 9.6.3, maar gewoon op een arbeidsplaats waar de student niet via de opleiding aan verbonden is.

Omdat deze strikte interpretatie ons verbaasde, zijn we vorig jaar samen met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) tot dit pragmatisch advies gekomen. De MBO-Raad heeft hier echter niet positief over geadviseerd.

Verruiming bpvo

Door de coronacrisis hebben veel studenten vertraging opgelopen in hun beroepspraktijkvorming (bpv)-stage. Het onderwijscluster Welzijn van de MBO Raad heeft in maart 2020 wel een positief advies gegeven voor verlenging van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo) tot de laatste dag van de zomervakantie. Als scholen de bpvo verlengen, dient de bereikbaarheid voor en begeleiding van de student vanuit de school uiteraard wel goed geregeld te zijn.

Naast het benutten van stageperiodes in weekenden en vakanties biedt het servicedocument 5.1 scholen meer mogelijkheden tot verruiming van de bpvo. Het geven van praktijkopdrachten bij bijbanen van studenten is daar een voorbeeld van en biedt ook mogelijkheden voor de inzet van bol-studenten in de zomer.

Bekijk Servicedocument 5.1 aanpak corona mbo

Deel dit nieuwsbericht