Regels inschrijving Personenregister voor gastouderopvang

In het toezicht bij gastouders worden relatief veel overtredingen geconstateerd m.b.t. de inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK). Huisgenoten en ‘structureel aanwezigen’ bij gastouders dienen bijvoorbeeld ook ingeschreven dienen te zijn.

Lees ons eerdere bericht.

Wie moet zich inschrijven?

In de Wet Kinderopvang staat wie zich moeten inschrijven in het PRK. Huisgenoten van gastouders ook: “De personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben óf structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn op het kindercentrum aan huis of bij de gastouder.“

Het gaat daarbij om:

  • Huisgenoten (kinderen, partner, familie, relaties), die ingeschreven zijn op het adres van de gastouder of van de houder van een kindercentrum aan huis.
  • Familie of andere relaties 18+ die tijdelijk (enkele weken) logeren bij een gastouder/houder van kindercentrum aan huis.
  • Visite of dienstverleners (zoals schoonmakers) die wekelijks (of minimaal één maal per drie maanden) tijdens opvanguren aanwezig zijn op het adres van de gastouder of kindercentrum aan huis.

Voorbeelden

De overtredingen komen vaak voort uit een stuk onduidelijkheid wie huisgenoten en structureel aanwezigen zijn. Voorbeelden:

  • Een kind van de gastouder die op wereldreis is, maar nog wel is ingeschreven op het huisadres, is een huisgenoot en moet zijn ingeschreven in het PRK.
  • Een studerend kind dat uitwonend was en weer thuis is komen wonen, is een huisgenoot en moet zijn ingeschreven in het PRK.
  • De schoonmaker die éénmaal per week tijdens de opvanguren schoonmaakt, is een structureel aanwezige en moet zijn ingeschreven in het PRK.

De “Denklijn personenregister”, geschreven door het ministerie van SZW en GGD GHOR Nederland, gaat in op het begrip ‘structureel aanwezig’ en geeft meer voorbeelden. Een hulpmiddel bij het duiden: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

Deze denklijn is geen beleidsregel of definitie die antwoord geeft op alle voorkomende situaties. Er zullen zich in de praktijk geregeld kwesties voordoen die vragen om maatwerk. Wat altijd geldt is dat de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde en veilige kinderopvang

Deel dit nieuwsbericht