Leden BMK vrijwel unaniem vóór de nieuwe cao

De ALV van 21 juni bleek in alle opzichten een geslaagde bijeenkomst. Naast een inspirerend betoog van Betsy van der Grift over het pedagogisch curriculum, de bespreking van de actualiteiten en de lancering van onze nieuwe website, hebben we gestemd over het onderhandelingsakkoord voor de cao kinderopvang. Vrijwel unaniem stemden onze leden vóór de gemaakte afspraken in de nieuwe cao! Hiermee is er een positief besluit over het onderhandelingsresultaat vanuit de BMK. Op dit moment is het wachten alleen nog op de uitslag van de FNV die a.s. dinsdag verwacht wordt.

In afwachting van de FNV…

Als ook de achterban van de FNV akkoord gaat, hebben BMK, BK en de vakbonden FNV, CNV en De Unie een akkoord van hun respectievelijke achterbannen op alle gemaakte afspraken. Deze afspraken werden op 30 mei j.l. door de onderhandelingspartijen vastgelegd in een onderhandelingsresultaat. Dan is de nieuwe cao kinderopvang een feit!

BMK blij met resultaat en kwaliteitsimpuls!

De BMK vindt dat de nieuwe cao een kwaliteitsimpuls geeft aan de kinderopvang. Door deze cao investeren we zowel in de dienstverlening als in werkdrukverlaging. De BMK is blij met de ondergrens die is opgenomen voor het aantal niet-groepsgebonden uren per pedagogisch medewerker. We investeren in de kwaliteit van de dienstverlening door de overeengekomen salarisstijging en het onderzoek naar hoe bovenwettelijke scholing een plaats kan krijgen in de cao en tegelijkertijd blijven we zo interessant voor (potentiële) medewerkers in de concurrentie met andere sectoren.

Belangrijkste afspraken nieuwe cao

Deze cao heeft een looptijd van 2 jaar: vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Een samenvatting van de afspraken:

  • Met ingang van 1 januari 2019 komt er een minimumaantal niet-groepsgebonden uren in de cao van 37,5 uur per fte per jaar per vestiging. Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar welke taken onder deze niet-groepsgebonden uren komen te vallen en of het overeengekomen aantal afdoende is om de taken die hieronder komen te vallen, uit te laten voeren.
  • De salarisschalen worden als volgt verhoogd:
    • Per 1juli 2018 met 2,25%
    • Per 1 januari 2019 met 3,0 %
    • Daarnaast ontvangen de medewerkers die op 1 juli 2018 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 185,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.
  • Om medewerkers meer de kans te geven werk en privé beter op elkaar af te stemmen, worden richtlijnen in de cao opgenomen voor het vaststellen van nieuwe werkroosters of een wijziging van bestaande werkroosters, en voor noodzakelijke afwijking van het rooster vanwege onvoorziene omstandigheden.
  • Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bovenwettelijke scholing en de mogelijkheid om hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers en medewerkers te realiseren. Tevens wordt onderzocht hoe deze scholing een plaats kan krijgen in de cao. De uitkomst van het onderzoek zal onderdeel zijn van de volgende cao-onderhandelingen.

De salarisschalen worden zo snel mogelijk gepubliceerd zodat onze leden hier rekening mee kunnen houden met de salarisbetaling van juli.

Bekijk het volledige overzicht van de gemaakte afspraken.

 

 

Deel dit nieuwsbericht