In gesprek met minister Karien van Gennip
BMK-voorzitter Loes Ypma ging op 12 oktober in gesprek met de minister van SZW, Karien van Gennip. Een belangrijk gesprek; Loes vroeg namens de BMK vooral aandacht voor de kansengelijkheid van kinderen. Natuurlijk was een compliment aan de minister op zijn plaatst. De minister liet weten op Prinsjesdag de ouderbijdrage te verlagen naar 4% (in plaats van 5%) en dat is heel goed nieuws! Deze 1% verlaging is van groot belang voor de toegankelijkheid van kinderopvang. Want deze 1% zorgt ervoor dat geen enkele ouder er in het nieuwe stelsel (met ingang van 2025) op achteruit gaat!

2028: Stip op de horizon
Voor de inrichting van het nieuwe stelsel voor kinderopvang, is het fundamenteel dat de minister de stip op de horizon steeds goed voor ogen houdt. De volgende essentiële stap is in 2028, het jaar waarin de kinderopvang voor kinderen van alle ouders, werkend of niet, toegankelijk wordt. Dat komt omdat bij deze stap in 2028 (of zoveel eerder als mogelijk is vanwege de personeelskrapte) de ‘arbeidseis’ vervalt.
Loes riep de minister namens de BMK op:

  • Het stelsel nu zo in te richten dat de stip op de horizon (= de arbeidseis laten vallen) in 2028 mogelijk blijft. En ervoor te zorgen dat vanaf 2025 (als kinderopvang vrijwel gratis wordt) een ‘prijsopdrijvende effect’ wordt voorkomen. Te hoge uurprijzen vormen immers een grote bedreiging voor de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders met lagere inkomens.

 

2023 en 2024: Zoek de verbinding met onderwijs

In de tussenliggende jaren (2023 en 2024) vragen we de minister de verbinding met onderwijs meer op te zoeken. Loes riep de minister namens de BMK op:

à Rijke schooldag
Biedt alle kinderen in de klas eenzelfde aanbod van hoge kwaliteit. En creëer geen parallel systeem via de BSO, maar bereik alle kinderen. En borg de kwaliteit door vanuit het IKK kwaliteitskader te werken en zorg voor een level playing field. Dit is van belang met het oog op de toekomst, kinderopvang is geen ‘leverancier’ maar een netwerkpartner en wil graag bouwen aan langdurige gelijkwaardige samenwerkingsrelaties en een aanbod voor álle kinderen.

à Voorschoolse educatie
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de Voorschoolse Educatie. De BMK zou graag  meer kinderen willen bereiken (100%) door goede toeleiding in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg. En kinderen langer bereiken (vanaf 2 jaar). En tenslotte de ouderbijdrage eenvoudiger te maken voor ouders: wellicht door in 2023 of 2024 via gemeenten reeds te kiezen voor een 4% ouderbijdrage, waarbij gemeenten altijd zelf kunnen kiezen voor een 0% ouderbijdrage (voor doelgroepen of breder, zoals in Zeeuws Vlaanderen)

 

Loonsverhoging
Tenslotte herhaalde Loes de gezamenlijke oproep van de Cao-partners aan de minister:

 à Kies voor een realistisch maximum uurtarief en biedt hierdoor ruimte voor loonsverhoging. Als het rijk dit niet doet, gaan ouders dit betalen en dat is een verslechtering van de toegang voor de laagste inkomens (alles boven het maximum uurtarief betalen ouders 100% netto uit eigen zak).
De reden dat we een gezamenlijke oproep deden met alle Cao-partners, zorgt ervoor dat een hoger tarief niet landt in de winstuitkeringen, maar terecht komt bij onze pedagogische professionals die dit verdienen; zij doen iedere dag het belangrijke werk op de groep.
We hebben met elkaar afgesproken dat Cao partners de Cao openbreken en een hoger maximum uurtarief voor 100% in een éxtra loonsverhoging laten landen, als begroting SZW daarvoor de ruimte gaat bieden.

Deel dit nieuwsbericht