De Rijksoverheid heeft vergaande versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Daarom adviseert de GGD GHOR vanaf 29 juni aan de GGD- toezichthouders kinderopvang dat toezicht weer op reguliere wijze plaats kan vinden.

Kort samengevat: Er zijn geen beperkingen meer voor het toezicht. Uiteraard moet het voor de toezichthouder wel mogelijk zijn om zich tijdens de inspectie aan de afstand van anderhalve meter te houden.

Verder worden de volgende punten genoemd die van belang zijn:

  • De toezichthouder neemt op reguliere wijze eventuele verzachtende omstandigheden mee in het handhavingsadvies aan de gemeente. Opheffen van de maatregelen en terug naar volledig regulier toezicht betekent echter dat verzachtende omstandigheden in verband met corona geen specifieke aandacht meer krijgen in de bevindingen, het oordeel en het rapport van de toezichthouder.
  • In de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 staan eisen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD is aangewezen om er op toe te zien dat u als houder van een kinderopvangorganisatie deze eisen naleeft. Concreet houdt dit in dat de toezichthouder signaalgestuurd beoordeelt of u er voor zorgt dat personen vanaf dertien jaar en ouder op uw terrein -binnen en buiten- de veilige afstand houden en dat volwassenen bij het vervoer van kinderen mondkapjes dragen.

Lees het nieuwe advies ‘Kaders voor toezicht op de kwaliteit kinderopvang in verband met corona’. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking tussen de GGD GHOR, VNG naleving en het Ministerie van SZW.

Deel dit nieuwsbericht