Goed nieuws, met een aantal aanvullende voorwaarden is het deze zomervakantie mogelijk om een BOL-stagiaire ook zonder praktijkovereenkomst in te zetten. De GGD GHOR heeft dat in haar FAQ geschreven. Daarnaast mag een mbo-student die het eerste jaar heeft afgerond, ook in de zomervakantie worden ingezet. Deze inzet is afgestemd met de VNG.

Zoals genoemd zijn er een aantal aanvullende voorwaarden. Voor de inzet op grond van artikel 9.6.3 cao van BOL’ers en hbo’ers niet-duaal in de zomer geldt:

  • De student beschikt over een inschrijving bij een opleiding voor het schooljaar waarin inzet plaatsvindt (bijvoorbeeld onderwijsovereenkomst of bewijs van inschrijving);
  • De student mag nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens de pauzes;
  • Een mbo-student die het eerste jaar heeft afgerond kan in de zomervakantie worden ingezet. Afronding van het programma blijkt bijvoorbeeld uit een overgangsbewijs naar het tweede leerjaar. Deze beperking geldt niet voor hbo niet-duaal studenten;
  • De mbo-student mag uitsluitend op de stagelocatie ingezet worden;
  • In alle gevallen is een arbeidsovereenkomst verplicht als de formatieve inzet plaatsvindt;
  • Bijlage 9 van de cao kinderopvang is van toepassing. Vanzelfsprekend zijn ook artikel 9 en 9c Regeling wet kinderopvang van toepassing.

Ook geldt op grond van de Regling Kwaliteit Kinderopvang dat slechts 33% van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten mag bestaan uit stagiairs. De tijdelijke verruiming naar 50% voor beroepskrachten in opleiding geldt niet voor stagiairs.

Meer FAQ’s zijn te vinden in het  het ondersteuningsportal van GGD GHOR.

Deel dit nieuwsbericht