Op 8 februari stuurde de BMK samen met de PO-raad, BK, VNG, BOinK en de VNG een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief roepen we op niet alleen te investeren in peuters met een achterstand (door extra investeringen in de voorschool) maar om voor alle kinderen een goede start mogelijk te maken.

Hiertoe hebben we samen met de andere partijen een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters  in Nederland te realiseren. Wij verzoeken de Vaste Commissie voor OC&W om op 14 februari bij het Algemeen Overleg over onderwijsachterstandenbeleid ons plan te betrekken.

In de bijlage de brief en het plan.

Deel dit nieuwsbericht