Wat betekent goede, betaalbare kinderopvang voor kinderopvangorganisaties, medewerkers en ouders?

Kinderopvang wordt in de plannen van het nieuwe kabinet heel betaalbaar voor ouders met ingang van 2025. Maar wat betekenen de plannen in de praktijk voor ouders en kinderen? Wat betekent dit voor kinderopvangorganisaties en medewerkers? Per wanneer gaan de plannen in? Hoe gaat de overheid de vergoedingen uitbetalen? En wat kunnen kinderopvangorganisaties, medewerkers en ouders nu al doen om zich voor te bereiden?

www.gratiskinderopvang.nl/ –-> geeft antwoord op alle vragen over de nieuwe plannen rond kinderopvang.

Het duurt nog een paar jaar voor de plannen van het nieuwe kabinet ingevoerd worden. Pas met ingang van 1 januari 2025 betalen werkende ouders 5% van de kinderopvangkosten. De overheid betaalt de resterende 95%. Dit geeft de kinderopvang en hun medewerkers de tijd zich goed voor te bereiden.

Een stappenplan
Deze website geeft aan wat al vaststaat en welke ambities het kabinet heeft voor vervolgstappen. En wat nog dient te gebeuren. Het kabinet heeft een eerste stap gezet met een inkomensonafhankelijke bijdrage van 5% voor werkende ouders per januari 2025. Maar de volgende stap moet ook gezet worden; toegang voor kinderen van niet werkende ouders.

Samen opgroeien
Onze kinderen zullen als ze groot zijn leven in een snel veranderende wereld. Het de taak van kinderopvang hen op weg daar naartoe zo goed mogelijk voor te bereiden. Niet door hen in gescheiden werelden te laten opgroeien, maar juist door géén onderscheid te maken. En ongeacht het inkomen of werk van hun ouders, ongeacht migratieachtergrond of huidkleur, alle kinderen de ontwikkelingskansen te geven die zij verdienen. Zo bereiden we kinderen optimaal voor op de toekomst. Op een wereld waarin jonge mensen samenwerken, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun omgeving en zorgen voor elkaar. Zo dragen wij nu bij aan een generatie die uitgerust is met de sociale (interactie) vaardigheden die zij nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Personele capaciteit
Een veelgehoorde vraag: “Is de kinderopvang in staat tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar personeel bij ‘gratis’ kinderopvang?”
De website licht dit onderwerp toe met een overzicht van trends, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en prognoses, met duidelijke tabellen. Een overzichtelijk Infosheet vat alles samen (zie het jaar 2023).

Tijdlijn
De site is opgezet rond een tijdlijn van invoering. Per jaar geeft de site in blokjes relevante informatie voor organisaties, medewerkers en ouders. FAQ’s geven antwoord op veel gestelde vragen.
Op de website vind je interessante downloads, artikelen, filmpjes, podcasts, infosheets etc.
Naarmate de tijd vordert en meer bekend wordt over de uitwerking van de kabinetsplannen, vind je dit terug in de tijdlijn van deze website.

De toekomst? Die maken we nu! (2023 – 2028 en later)
De site geeft praktische en achtergrondinformatie zodat lezers begrijpen waarom keuzes gemaakt zijn.
Ter illustratie; in 2028 vervalt mogelijk de arbeidseis, wat zoveel betekent dat het hebben van werk geen voorwaarde meer is om toegang te hebben tot kinderopvang. Maar het te laat afschaffen van de arbeidseis brengt het risico met zich mee dat in rijke twee-verdieners wijken mooie Bso’s verrijzen met schitterende dag-arrangementen die alleen voor kinderen van werkenden toegankelijk zijn. De site geeft een toelichting op consequenties van maatregelen, mogelijke risico’s en innovatieve initiatieven die er nu al zijn. Want de toekomst? Die maken we nu!

Wat kan jij al doen?
De website geeft ook praktische oplossingen aan kinderopvangorganisaties: ‘wat kan jij nu al doen?’ Bijvoorbeeld in het jaar 2022: het gesprek aangaan binnen de gemeente om te voorkomen dat die tweedeling ontstaat als kinderen van niet-werkende ouders pas in 2028 naar de kinderopvang mogen. Inclusief een handig infosheet om meteen het gesprek aan te gaan met de gemeente.

 

 

Deel dit nieuwsbericht