PACT voor Kindcentra heeft, in samenwerking met onder meer Kinderopvang Morgen, een heel bruikbaar rol- en  ontwikkelmodel ontwikkeld.

Toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra
Deze handreiking biedt een nieuwe en gemeenschappelijke taal in kindcentra waar professionals met verschillende expertises en verschillende achtergronden samenwerken in één team rondom kinderen en ouders. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Medewerkers kunnen het model gebruiken om in kaart te brengen waar ze nu staan in het werk en welke ambities en talenten ze hebben.

Dit rol- en ontwikkelmodel sluit perfect aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke visie van de BMK op de rol van kinderopvang. Heel bruikbaar dus voor onze BMK-leden!

Meer informatie: Handreiking: Rol- en ontwikkelmodel kindcentra

Deel dit nieuwsbericht