Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het primair onderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke gegevens mogen scholen en kinderopvang onderling met elkaar delen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En aan welke eisen moet deze gegevensuitwisseling voldoen? Om kinderopvangorganisaties en besturen in het primair onderwijs te ondersteunen is er een handreiking ontwikkeld. De handreiking biedt handvatten om, conform de eisen van de AVG, afspraken te maken tussen kinderopvang en het basisonderwijs.

Geen gecombineerde administratie mogelijk

Basisscholen en kinderopvangorganisaties zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij beheren en verwerken. Dit betekent dat hun administraties van elkaar gescheiden moeten zijn, ook als ze hetzelfde administratiesysteem gebruiken omdat ze een IKC vormen. Het voeren van één administratie voor zowel de kinderopvang als de school is niet toegestaan in het kader van de AVG. De reden daarvoor is dat verantwoordelijkheden niet meer onderscheiden kunnen worden. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de kindgegevens van de opvang en vice versa. Bovendien leidt een gecombineerde administratie tot andere praktische problemen, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot digitale leermiddelen.

Handreiking helpt, maar structurele oplossing is nodig

De BMK hecht net zoals de PO-raad veel waarde aan een optimale bescherming van de privacy van kinderen en medewerkers. In de dagelijkse onderwijspraktijk zien we echter dat het soms onnodig knelt. Dit komt nog meer tot uiting binnen een Integraal Kindcentrum (IKC), waar naast regels omtrent privacy, ook andere wetgeving de onderlinge samenwerking in de weg staat.

Daarom pleiten wij voor:

  • Een basisvoorziening voor alle kinderen, als recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • Ruimte in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen verschillende sectoren beter vorm te kunnen geven, bijvoorbeeld als het gaat om het uitwisselen van gegevens.

De handreiking is ontwikkeld door Kennisnet in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aantal basisscholen en enkele kinderopvang- en onderwijsorganisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming.

Download de handreiking.
Bekijk hier het bericht van de PO-Raad

Deel dit nieuwsbericht