Als gevolg van de aangescherpte richtlijnen van RIVM en kabinet vallen veel medewerkers in de kinderopvang uit. Kinderopvangorganisaties voelen echter een maatschappelijke verantwoordelijkheid om open te blijven zodat kinderen kunnen worden opgevangen van ouders die moeten werken. Gezien deze situatie is versoepeling van de huidige regelgeving gewenst. De Rijksoverheid en GGD/GHOR Nederland hebben zojuist deze nieuwe richtlijnen voor kinderopvangorganisaties gepubliceerd. Deze richtlijn is inmiddels geldig voor heel Nederland.

De BMK heeft de afgelopen week in gesprek met SZW en GGD/GHOR aangedrongen op het belang van eenduidige informatie vanuit een landelijk punt.  Concrete instructies voor kinderopvangorganisaties geven handen en voeten  aan de eerder aangekondigde ‘coulance’ die regionale GGD-en beloofden te hanteren.

De overheid spreekt over mogelijkheden die de toezichthouder heeft om coulant om te gaan met overmacht situaties. Dit zijn handvatten voor de toezichthouder bij de beoordeling. De gemeente besluit uiteindelijk over de handhaving. Ondernemers in de kinderopvang kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Zie ook de website van de Rijksoverheid en  GGD GHOR Nederland

Veranderingen kinderopvang; over de gevolgen van de aangepaste maatregelen voor het toezicht op de kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht