Midterm: rapportage 2020 ‘Met andere ogen’

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Vanuit deze overtuiging is vorig jaar de beleidscoalitie ‘Samenwerking onderwijs, zorg en jeugd’ gestart, waar de BMK, mede namens BK, deel van uitmaakt. Een unieke coalitie van 20 landelijke partijen & een gezamenlijk programma. Een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en zorg in de regio.

Lees ons bericht (13 juni 2019) over de start van dit programma.

De Midterm is klaar! Tijd voor reflectie
De Midterm 2020  is de voortgangsrapportage van het programma Met Andere Ogen. Hierin bieden vele ogen inzicht in de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.

Op lokaal, regionaal en landelijk niveau wordt samengewerkt en oplossingen gezocht om ontwikkelkansen van kinderen te vergroten: een brede en bevlogen beweging. De opbrengst van alle reflectiebijeenkomsten wordt begin juli als ‘oplegger’ toegevoegd aan de Midterm.

Download de Midterm

Bestuurlijk overleg Onderwijs Zorg en Jeugd
Op 11 juni 2020 vond het digitaal bestuurlijk overleg van Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd plaats. Het overleg stond in het teken van de verdere verscherpingen van het advies van René Peeters en de Midtermreview. Op interactieve wijze werd gemarkeerd waar we nu staan, ook in het licht van de Evaluatie Passend Onderwijs. Om vervolgens te gaan bepalen of en hoe we de verscherping van de adviezen van Peeters gezamenlijk gaan versnellen.

De Midterm is nadrukkelijk een verzameling van bijdragen, zonder dat daar een oordeel aan gegeven is.
Wat valt op aan de bijdragen, en wat kunnen we daaruit leren? Het doel is om op basis van alle reflecties de vervolgstappen te bepalen.
Wat zou er moeten gebeuren om meer impact te kunnen maken? Wie kan daaraan welke bijdrage leveren?
Zo versterken en verdiepen we de beweging en komt er meer richting in wat lokaal, regionaal en landelijk nodig is.

Deel dit nieuwsbericht